Pagoda: Věžovitá stavba, kterou využívali buddhisté

Foto: Pixabay.com

Pagoda je název pro buddhistickou věžovou stavbu, která se vyvinula z indické stúpy, a je rozšířena zejména ve východní a jihovýchodní Asii.

Původně sloužila, stejně jako stúpa, k ukládání ostatků významných mistrů nebo jiných cenností (reliktů, listin atd.). Dnes však plní funkci převážně náboženskou – v Číně dokonce díky svému geomantickému umístění příznivě ovlivňuje celé blízké okolí. Nejčastěji jsou stavěny v rámci chrámových komplexů nebo těsně v jejich blízkosti.

V různých zemích získala pagoda – stejně jako stúpa – rozdílné podoby. Ty jsou viditelné na odlišné konstrukci i celkové výzdobě. Pagoda je nejčastěji vícepatrová čtyřhranná nebo osmihranná úzká věž, na jejímž vrcholu je umístěn hrot s různým (většinou lichým) počtem kruhů.

Pagoda byla stavěna z různých materiálů

Existují pagody ze dřeva, kamene i cihel. Údajně pochází umění věžových buddhistických staveb z Nepálu, odkud jej mistři stavitelé přinesli do Číny. Ve starověké Číně získala pagoda nové formy, a rozšířila se do dalších zemí čínského kulturního vlivu (Japonsko, Korea, Vietnam atd.).

Termín pagoda může mít v různých zemích ne zcela totožný význam – zatímco v Barmě či Thajsku často splývá tento výraz s označením stúpa, ve Vietnamu je pagoda označení pro celý buddhistický chrámový komplex. V Číně jsou pak tímto výrazem označovány i taoistické svatyně podobného typu.

V architektuře byla konstrukce pagody inspirací

Postupem času byly však stavěny budovy větších rozměrů po vzoru pagody, a plnily například funkci úřednické budovy. Spousta čínských staveb je stavěna v typickém stylu, kdy jsou horní patra postupně zužována. V takovém stylu byly stavěny paláce, významné budovy, chrámy, a dokonce i strážní věže nebo domy prostého lidu. V průběhu staletí se konstrukce pagody rozšířila z Číny do okolních zemí, které si její stavbu rychle osvojily. Značná část východní a jihovýchodní architektury byla konstrukcí pagod ovlivněna a dodnes proto nesou její prvky.

Významný vliv měly pagody třeba na Letní palác v čínském Pekingu, který sloužil jako letní sídlo čínských císařů. Někdy také sloužily tyto buddhistické stavby jako doplněk zahrady nebo místo k odpočinku (obdoba altánu). Dnes je podoba pagody přenášena do moderní architektury, takže ji lze vidět i uprostřed asijského velkoměsta.

Vzýnamné pagody stojí po celé Asii

Nejvíce využívala pagodu starověká Čína, která přetvořila její podobu do několika variací. Na některých místech stojí dokonce desítky pagod vedle sebe a vytváří jakýsi „les z pagod“.

Pagoda Dayan nebo také Giant Wild Goose Pagoda ve starém císařském městě Si-an v čínské provincii Šen-si (Shaanxi) – postavena v roce 652

Pagoda Liuhe u řeky Čchien-tchang ve městě Chang-čou (Hangzhou) v čínské provincii Če-ťiang – postavena v roce 970

Pagoda Leifeng u Západního jezera ve městě Chang-čou (Hangzhou) v čínské provincii Če-ťiang (Zhejiang) – byla postavena v roce 975 nedaleko pagody Liuhe

Pagody Slunce a Měsíc (Sun and Moon) ve městě Kuej-lin v čínské provincii Kuang-si (Guangxi)

Pagoda Tódži (Tō-ji) v buddhistickém chrámu Tódži ve městě Kjóto v centru japonského ostrova Honšú – nejvyšší dřevěná stavba v Kjótu postavená v ke konci 8. století měří 54,8 m

Pagoda Kek Lok Si ve stejnojmenném buddhistickém chrámu ve městě Georgetown na západním ostrově Penang v Malajsii – postavena v roce 1905 v čínském, thajském a barmském stylu

Pagoda Thien Mu nebo také Pagoda of the Celestial Lady ve starém císařském paláci ve vietnamském městě Hue – postavena v roce 1601

Chrám Nyatapola ve městě Bhaktapur v Nepálu – postaven v roce 1702

Pagoda Chureito pod horou Fudži v Japonsku

Las z pagod leží například v chrámu Pagan (Bagan) ve starověkém městu Pagan v Barmě (Myanmar)