Lešanský Buddha: Největší socha sedícího Buddhy na světě

Foto: Pixabay.com

V Číně známý též jako Da Fo, je s výškou 71m nejvyšší sochou sedícího Buddhy na světě. Socha je otočena západním směrem a nachází se východně od města Leshan, které leží v provincii S‘-čchuan. Byla vytesána do masivu hory E-mej-šan, jedné ze čtyř posvátných hor buddhismu, za dynastie Tchang (618 – 907). Její výstavbu zorganizoval mnich Chaj Tchung, který mínil stavbou enormní sochy šířit buddhimus mezi lidmi a chránit projíždějící lodě před rozbouřenými vodami, což se mu také povedlo. Během stavby padlo na říční dno několik tun zeminy a kamení, což alespoň částečně zmírnilo nebezpečné říční proudy.

Chaj Tchung uspořádal na výstavbu sochy veřejnou sbírku, ale ani z daleka se mu nepodařilo získat dostatek financí, a stavba sochy tak trvala celých 90 let. O část získaných peněz se ho snažil připravit státní úředník, když po něm požadoval zaplacení daní ze získané částky – Chaj Tchung mu odpověděl, že by mu raději dal své oko, než peníze určené pro stavbu sochy – načež si vydloubl jedno ze svých očí a podal jej úředníkovi – ten byl jeho činem natolik zděšen, že okamžitě odjel a už se nikdy nevrátil. Po Chaj Tchungově smrti dohlíželi na výstavbu Buddhy jeho dva učni Cang Čchou a Wej Kao.

Po dokončení byla socha Buddhy zakryta dřevěným krytem, který měl sochu chránit před povětrnostními podmínkami a celkovou erozí. Ochranný kryt byl však za dynastie Jüan stržen a socha začala erodovat – trhliny byly po čase vyplněny obrůstající květenou. V průběhu času byla socha rekonstruována jen výjimečně a v malém rozsahu – první velké rekonstrukce se dočkala teprve v druhé polovině 20. století.

Socha představuje následovníka Šákjamuniho – Buddhu Maitréju, nikoli samotného Buddhu Šákjamuniho – zakladatele buddhismu. Buddha Maitréja je v současnosti bódhisattvou a podle buddhistické tradice se stane Buddhou příštího věku. Jeho uctívání bylo v Číně oblíbené zejména ve 4. – 7. století.

Stavba sochy

Stavbu sochy započal v roce 719 mnich Chaj Tchung z nedalekého kláštera. Místem pro stavbu sochy byl úmyslně soutok tří řek – Min-ťiang, Ta-tu a Čching-i. Buddha měl chránit projíždějící lodě před nebezepčnými vodními proudy, a zároveň šířit buddhismus mezi lidmi. Na realizaci Chaj Tchungova plánu se podílely tisíce dělníků, a po několika letech se povedlo omezit vodní proudy, když kleslo na dno řeky několik tun materiálu. I přes uspořádání veřejné sbírky nebylo nashromážděno dostatek financí, takže se stavba protáhla na 90 let.

E-mej-šan

Je jedna ze Čtyř posvátných hor buddhismu, a byla osídledna už v roce 10 000 př.n.l. Byl zde postaven první buddhistický chrám v Číně, a postupem času se stalo z E-mej-šan náboženské, zejména buddhistické, centrum. V oblasti E-mej-šan byla postavena více než stovka chrámů, z nichř se dodnes dochovalo pouhých 30.

Cestování

Za bohatou historií hory E-mej-šan a Lešanského Buddhy míří každoročně statisíce návštěvníků z Číny i celého světa. Kromě historických staveb zajímá návštěvníky také bohatá příroda, která je na mnoha místech nedotčená.