Rýžové terasy Yuanyang

Foto: Pixabay.com

Rýžové terasy Yuanyang se rozprostírají na jižním svahu hory Ailao ve stejnojmenném údolí v provincii Yunnan, která hraničí s Vietnamem. Yuanyang patří oficiálně pod správu městské prefektury Honghe. Oblast byla osídlena před více než 2 500 lety po příchodu lidu Hani, který se rychle přizpůsobil obtížnému terénu, díky čemuž mohli žít stovky let v naprostém odloučení. Kvůli nedostatku orné půdy začali místní obyvatelé stavět zpočátku malé, uzavřené terasy v nížinách, které udržovaly vodu a poskytovaly ideální podmínky pro pěstování rýže. Nad ránem bývají terasy zalité mořem hustých mraků, které s východem slunce postupně mizí.

Místní obyvatelstvo se rozrůstalo, a bylo třeba stále více místa pro pěstování rýže – jedinou cestou bylo budování „schodovitých“ teras. Toto umění bylo známé pouze v oblasti Yuanyang, a do zbytku Číny se dostalo teprve ve 14. století. Aby nemohly být zásluhy lidu Hani nikdy zpochybněny, udělil jim císař z dynastie Ming titul „Zručný sochař“, takže mohou žít dnešní příslušníci Hani v odkazu svých předků. V současné době jsou rýžové terasy Yuanyang známy také jako „země umění“, a oblast je zapsána na seznamu UNESCO.

Terasy Yuanyang jsou v závislosti na terénu zbudovány v náklonu 15 – 75°. Pokrývají enormní plochu 113km2, což je pro představu téměř 16 000 fotbalových hřiští. Ani v dnešním moderním světě se práce na terasách nikterak neliší od té před 2 500 lety – využití techniky je zde nulové, a v podstatě i nemožné – jakékoliv zásahy do krajiny by narušily její strukturu – oblast je navíc chráněna. Více než 3 000 rýžových teras různých velikostí obdělávají místní obyvatelé ručně – tak, jak to dělali jejich předci.

Rýžové trasy Yuanyang jsou rozděleny do třech hlavních oblastí


Oficiálním administrativním centrem oblasti Yuanyang je město Nansha, zvané také New Yuanyang (Nový Yuanyang) …to převzalo funkci po bývalém správním městě Xinjie (Xinjiezhen), zvaným Old Yuanyang (Starý Yuanyang) – Xinjie je od počátku „hlavním městěm“ etnika Hani, jehož složení je zde zastoupeno z více nž 95%.

Duoyishu je nejkrásnější oblast z celého údolí Yuanyang. Je nejbohatší na přírodní i kulturní bohatství, a je rovněž rájem pro fotografy. Oblast rýžových teras Duoyishu se rozprostírá zhruba mezi městy Laozhai, Duoyishu, Aichun a Dawazhecun. Rýžové terasy Duoyishu jsou proslulé především vycházejícím sluncem, které mění barvu vody.

Bada je svou rozlohou největší oblastí v Yuanyang, a díky slunečním paprskům, které vytváří dechberoucí scenérie na hladinách rýžových teras, je také nejnavštěvovanější ze všech. Rozprostítají se mezi městy Qingkou, Quanfuzhuang, Bada, Malizhai a Xiaoxinzhai.

Laohuzui je oblast známá také jako the Tiger Mouth (Tygří ústa). Ze tří hlavních oblastí je Laohuzui nejmenší, avšak nejatraktivnější – intenzivní zbarvení vody láká návštěvníky stejně, jako nejnižší místo rýžových teras, které připomíná obrys koně.

Sklizeň probíhá jednou ročně koncem léta – ze všech rostlin je pečlivě vyklepáno i to poslední zrnko rýže, kterým se plní 50kg pytle – ty se poté musí vynést na kopec k silnici – v mnoha případech dělají tuto práci i ženy. Rosltiny zbavené rýže se poté usuší, a slouží jako potrava pro vodní bůvoly, kteří na podzim rýžové terasy orají. Do zoraných políček se postupně napouští voda, která v nich zůstává zhruba do přelomu ledna a února – poté je opět sázena rýže – samozřejmě ručně.

Hlavní spoj do Yuanyang je z Kunmingu do Honghe, odkud je možno jet i nočním lůžkovým autobusem – cesta trvá 7h, a proto přijde alespoň menší odpočinek vhod. Z Honghe se dále pokračuje autobusy do Nansha nebo Xianjiezhen, kde se turistů ochotně ujímají místní.