Vznik papírových peněz

Foto: Pixabay.com

Vznik papírových peněz se odehrál na území starověké Číny už v 7. století. Tehdejší problémy s nedostatkem mědi na výrobu mincí si žádaly opatření, jak předejít kolapsu finančního systému země. První myšlenky byly inspirovány místními kupci, kteří se zabývali meziprovinčními obchody, a jako platidlo používali směnky, tedy listinu, po jejímž předložení byla majiteli vyplacena předepsaná částka. Tento systém vyvolával zpočátku ve většině obyvatel značnou nedůvěru; nakonec se však uchytil a postupně se rozšířil do celého světa.

První bankovku vydal v roce 650 císař Kao Tsung (Gaozong of Tang) z vládnoucí dynastie Tang. Trápil ho stoupající nedostatek mědi pro výrobu mincí, a papírové peníze byly ideálním způsobem, jak mince nahradit. Pro snížení nedůvěry v nový způsob placení se stát částečně zaručoval za plnění závazků svými zásobami drahých kovů a mincí, což mnohým stačilo jako záruka jejich peněz. Systém papírových peněz tedy závisel výhradně na důvěře a zárukách, a byl zpočátku využíván pouze mezi dlouhodobými kontakty.

Papírové peníze byly zpočátku využívány předvším při meziprovinčních obchodech, aby s sebou nemuseli obchodníci vláčet velké množství mincí. Bohatí obchodníci se často stávali cílem zlodějů, a mince tak padly ve většině případů do nesprávných rukou. Papírová platidla byla ovšem v případě krádeže bezcenná, neboť vydání hotovosti mohl po jejich předložení žádat pouze pravý majitel, který se také musel patřičně prokázat.

Kritikcý nedostatek mědi pro výrobu mincí sužoval nejvíce provincii Sichuan na severu Číny. Kdosi z úředníků dynastie Sung dostal jednoho dne nápad, nahradit alespoň částečně mince papírovými penězi, jejichž výroba nebude záviset na nedostatkové mědi. Tato myšlenka se velice rychle uchytila, a v roce 960 došlo k vydání první bankovky v historii lidstva.

Papírové peníze nahradily dosavadní směnky, a byly kryty státem prostřednictvím zlata, stříbra a finanční hotovosti (mincemi) – aby nedošlo ke kolapsu finančního systému, mohly být bankovky vydávány maximálně do hodnoty státních zásob. Velkou části obyvatelstva byly bankovky přijaty, ale prozatím zcela nenahradily měděné mince. První papírové peníze vydané dynastií Sung nesly název jiaozi.