Kuang-si (Guangxi), autonomní oblast

Foto: Pixabay.com

Guangxi je centrem manufakturní výroby a významnou těžební lokalitou, která se rozprostírá na jihu Čínské lidové republiky. Patří do pětice autonomních oblastí, a je známá také jako Guangxi Zhuang nebo Autonomní oblast Guangxi. Historickou hodnotu Guangxi vytváří odkaz starých kultur a království, které na jejím území vznikly. Centrum autonomní oblasti tvoří moderní aglomerace s velkým podílem na průmysové výrobě, zatímco okolní oblasti představují důležitou produkci zemědělských plodin. Přes jižní část Guangxi vedla dříve významná Hedvábná stezka, která spojovala Čínu s okolním světem.

Guangxi má dlouhou tradici v manufakturní výrobě …patří k největším pěstitelům zemědělských plodin, které jsou určeny k domácí spotřebě i exportním účelům …největší zastoupení má pěstování anýzu, ve které představuje Guangxi téměř 90% světové produkce. Provincie má největší podíl na těžbě neželezných kovů, a její produkce představuje až třetinu celkové těžby země. Město Liuzhou ležící na severovýchodě autonomní oblasti je majoritním centrem manufakturních prací v automobilového průmyslu, zatímco technologický vývoj a zpracování kovů a minerálů náleží hlavnímu městu Nanning, které se nachází na jihozápadě Guangxi.

Přibližně polovinu území Guangxi pokrývají hornaté úseky, které přechází v nížiny jen velmi zřídka. V jihovýchodní části provincie se nachází rozlehlá rovina s několika skalními výběžky, která představuje nejaktivnější ekonomickou oblast provincie. Od severu k východu protéká provincií významný říční tok Qian, který představuje důležitou přepravní tepnu …po opuštění Guanxi pokračuje do sousední provincie Guangdong, kde se vlévá do Perlové řeky. Nejvyšší vrchol provincie je Kitten Mountain s výškou 2 142m, která svým tvarem připomíná hledící kočku. Počasí v Guangxi silně ovlivňuje horské prostředí …průměrná roční teplota se pohybuje mezi 17 – 23°C …léta jsou dlouhá a horká s průběžnými vidatnými dešti zejména ve vyšších oblastech.

Příroda Guangxi patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším v celé zemi …především špatně dostupné horské oblasti znemožňuji využití techniky a stavbu budov.

Název

Název provincie vznikl v roce 226, kdy byla oblast známá jako prefektura Guang. Název vychází ze spojení dvou slov …Guang znamená expandovat …a xi západně – tedy „západní expanze“ …sousední provincie Guangdong znamená naopak „východní expanze“ …

Poloha

Provincie Guangxi se nachází na jihu země při na hranicích s Vietnamem …v jihovýchodní části má i krátké pobřeží Jihočínského moře. Západní hranici tvoří provincie Yunnan; severní provincie Guizhou a Hunan; východní provincie Guangdong; jihozápadní severní Vietnam …jižní hranici provincie tvoří pobřeží Jihočínské moře, které měří téměř 1 500km.

Vývoj Guangxi


Od příchodu prvních lidí zůstalo celé území provincie pro zbytek světa víceméně neznámé …teprve v roce 214 př.n.l., kdy bylo připojeno k severnímu císařství, začalo ovlivňovat dějiny Číny. V době Římské říše vedla přes jižní území provincie významná obchodní stezka, která později získala název Hedvábná stezka. V průběhu téměř dvou tisíc let byla provincie dějištěm mnohých bitev a svědkem nástupu i pádu celých království. V manufakturní provincii žijící po vzoru starých časů vyrostla na konci 20. století první moderní centra, která se stala v průběhu dvaceti let významnými ekonomickými oblastmi země.

Guangxi v historii


První lidé se usadili v oblasti Guangxi přibližně 1 000 let př.n.l. Jejich území zahrnovalo kromě provincie také část severního Vietnamu. V průběhu času byla oblast pro zbytek Číny vícméně neznámá …první střet s mocnostmi ze severu proběhl v roce 214 př.n.l., kdy se císař Qin Shi Huang z dynastie Qin rozhodl dobýt jižní část Číny, což se mu po prvním neúspěšném tažení povedlo. Po císařově smrti vzniklo v oblasti Guangxi, severního Vietnamu a sousedních provincií Guangdong a Yunnan nezávislé království Nanyue založené generálem Zhao Tuo, který celé úzmí ve službách císaře dobyl.

Po sérii válečných výbojů a nedlouho trvajících vlád malých království bylo v roce 971 celé jižní území připojeno k říši dynastie Song, která o něj v roce 1253 přišla v boji s konkurenční dynastií Yuan sídlící na severu Číny. V průběhu dalších 25 let ztrácela dynastie Song kontrolu i nad zbytkem svého území, až byla v roce 1278 definitivně poražena dynastií Yuan, která následně dobyla celé území Číny.