Sin-ťiang (Xinjiang), autonomní oblast

Foto: Pixabay.com

Sin-ťiang je autonomní oblast Čínské lidové republiky a její největší správní území. Velkou část oblasti představují rozlehlá pohoří, pouště a vyprahlé pustiny. Na většině území se dodnes žije jako za starých časů, a modernizaci neušlo pouze Urumči, hlavní město autonomní oblasti, a jeho blízké okolí. Ve velkých městech v posledních letech stoupá napětí mezi Číňany a domácími Ujgury, kteří zastávají jiné vyznání i způsoby života. Západní část patří starobylému Kašgaru, přes který vedla legendární Hedvábná stezka. Hraniční město Horgos je největším obchodním centrem v západní Číně.

V Sin-ťiangu převládají Ujguři a Chanové

V autonomní oblasti Sin-ťiang žije přibližně 25 milionů obyvatel, z nichž tvoří většinu Ujguři a Chanové, v malém zastoupení tu žijí i další národnosti. Přibližně třetina všech obyvatel žije v hlavním městě a jeho okolí. Další velké město představuje Karamay, Korla nebo starobylý Kašgar na západě, kde střídají starousedlíky Chanové.

Geografie autonomní oblasti Sin-ťiang

Autonomní oblast Sin-ťiang leží na severozápadu Čínské lidové republiky. Sousedí se třemi čínskými provinciemi a osmi státy. Autonomní oblast má z velké části přírodní hranice, které tvoří na severu 500 km dlouhé pohoří Altaj a na jihu 2 300 km dlouhé pohoří Kchun-lun-šan. Středem oblasti probíhá 1 200 km dlouhé pohoří Ťan-šan, které rozděluje Sin-ťiang na severní Džungarskou a jižní Tarimskou pánev. Velkou část území pokrývají pouště Taklamakan na jihu a Gobi na východě. V jejich okolí jsou převážně vyprahlé pustiny bez větších známek života.

V Sin-ťiangu najdete jen velmi málo zemědělské půdy, která se nachází na severu a podél pohoří autonomní oblasti. Na některých místech jsou ideální podmínky pro pěstování různého ovoce, z něhož připadá většina na zahraniční obchod s Kazachstánem. Rozvinuté je také po vzoru předků pastevectví, a to zejména v severní části území.

Historická hodnota Sin-ťiang

Historii Sin-ťiangu ovlivnila nejvíce Hedvábná stezka, která vedla přes starobylý Kašgar. Ten držel po staletí post největší křižovatky na Hedvábné stezce a nejbohatšího království na území Číny. V Kašgaru se setkávali obchodníci z celého světa, kteří mířili pro bohatství Orientu.

Mnoho jmen Sin-ťiangu

Autonomní oblast Sin-ťiang je známá také jako Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang. Pojmenování vychází z původních obyvatel, kteří na území žili a dodnes žijí. Samotný název „Sin-ťiang“ pochází z dynastie Čching (Qing), a v překladu znamenal „nové hranice“.

V dřívějších dobách nesla oblast mnoho jmen. Nejznámější pochází z roku 60 př. n. l., kdy byla označována jako Xiyu nebo Qurighar. S rozvojem Hedvábné stezky byla nakonec oblast známá pod deseti jmény, přičemž desítky dalších nebyly příliš rozšířeno. Vůbec nejznámější pojmenování bylo „Kashgaria“, které vycházelo z bohatého městského království Kašgar na západě.

Průmysl a zemědělství

Sin-ťiang je největším zásobištěm zemního plynu a minerálů v Číně. Právě v jeho horách se ukrývají bohatá ložiska, která jsou prozatím využívána jen minimálně. V mnoha místech jsou také velká naleziště přírodních olejů. Vzhledem k podmínkám je v autonomní oblasti Sin-ťiang nejrozvinutější těžební průmysl, ve kterém pracuje velká část místních obyvatel.

Menší zastoupení má v Sin-ťiangu také výrobní průmysl, který se soustředí převážně na manufakturní výrobu. Za technologicky vyspělé můžeme označit pouze hlavní město Urumči a jeho blízké okolí.

Zemědělství v Sin-ťiangu se mění

Na území Sin-ťiangu má dlouhou historii zavlažované zemědělství, ovšem v posledních letech upadá. Po dlouhá staletí byla hlavní pěstovanou plodinou kukuřice, kterou v posledních desetiletích nahrazuje ovoce. V Sin-ťiagu se pěstuje hroznové víno, melouny i hrušky nebo vlašské ořechy.

Od konce 19. století je výhradně v oázách pěstována také bavlna, která dnes tvoří velké procento domácí produkce. Přírodní podmínky na severu a v okolí hor pomáhají udržet tradici v pastevectví, které do Sin-ťiangu zanesli Ujguři. Dominantním dobytkem byly vždy ovce, které jsou chovány pro vlnu i maso.

Ačkoliv pohltily velkou část vodních ploch pouště, stále je v autonomní oblasti rozvinutý rybolov. Rybářům se daří zejména v severní části na jezeře Ulungur a řece Irtyš. Jižně stojí za zmínku jezero Bosten, které leží v blízkosti pohoří Ťan-šan.

Sin-ťiang je velkým hráčem v zahraničním obchodu

Ačkoliv je velká část Sin-ťiangu chudá a nelítostná, hraje autonomní oblast významnou roli v zahraničním obchodu. Hlavním odběratelem je sousední Kazachstán, který má zájem především o potraviny. Na hranicích Číny a Kazachstánu leží město Horgos, kde se uskutečňuje většina obchodů mezi oběma zeměmi. Hraniční město je tak největším centrem obchodu v západní Číně.

Poloha Sin-ťiang a její sousedé

Autonomní oblast Sin-ťiang leží na severozápadě Čínské lidové republiky, kde hraničí se třemi čínským provinciemi a osmi státy. Jihozápadní hranici tvoří Indie a Pákistán; západní Afghánistán a Tádžikistán; východní Kyrgyzstán; severovýchodní Kazachstán; severní Rusko a severovýchodní Mongolsko; východní hranici tvoří provincie Kan-su (Gansu); jihovýchodní provincie Čching-chaj (Qinghai) a jižní Tibetská autonomní oblast.

Zajímavá místa v Sin-ťiang

V Sin-ťiangu nehledejte příliš historických památek, významných území nebo honosných staveb. Pravé bohatství se skrývá v nedotčené přírodě, která je nejkrásnější v severní části území poblíž pohoří Ťan-šan.

Jezero Sayram

Jezero Sayram leží pod severní stranou pohoří Ťan-šan. V okolí jsou rozlehlé louky a bohatá příroda, která patří k největším pokladům Sin-ťiangu. V dobách Hedvábné stezky bylo nazýváno „perlou Sin-ťiangu“.

Turfan, oáza uprostřed ničeho

Turfan je město a oáza ležící severovýchodně od pouště Taklamakan. Většina města je stará stovky let a úspěšně se vyhýbá rozsáhlejší modernizaci. Staré budovy opředené historií Hedvábné stezky určitě stojí za návštěvu. V okolí města jsou navíc k vidění bájné barevné hory.

Ťan-šan, největší pohoří v Sin-ťiang

Ťan-šan je téměř 3 000 km dlouhé pohoří táhnoucí se napříč autonomní oblastí Sin-ťiang. Nabízí jedinečné pohledy a klidnou atmosféru, která vás zbaví starostí moderního a uspěchaného světa.

Kašgar, starobylé království

Kašgar je starobylé městské království ležící na západě Sin-ťiangu. Bývalo hlavní křižovatkou na Hedvábné stezce, která spojovala Čínu s Evropou. Ve městě je mnoho starých budov a památek ovlivněných muslimskou kulturou. Kašgar patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Sin-ťiangu, a každoročně zájem o město stoupá. Návštěvníci obdivují také umění řemeslníků a slušné chování místních, na které si obyvatelé města potrpí.

Urumči, hlavní město Sin-ťiang

Urumči je centrem modernizace v celém Sin-ťiangu. Do jeho okolí je soustředěna průmyslová výroba a Hi-Tech technologie. Město průběžně prochází modernizací a rozvíjí služby pro turistický ruch.

Ekonomické oblasti Sin-ťiangu

Urumči je centrem technologického vývoje a ekonomického pokroku s malým zastoupením Hi-tech technologií. Ve městě je soustředěno více než 50% celkového průmyslu autonomní oblasti, a rovněž představuje největšího spotřebitele služeb a zboží.

Karamay leží severovýchodně od Urumči, od kterého je vzdáleno necelých 400 km. Představuje druhé nejdůležitější centrum v Sin-ťiangu, a v následujících letech bude přebudováno na supermoderní město s nadčasovým designem.

Korla leží za úpatím pohoří Ťan-šan, přibližně 450 km jihozápadně od Urumči. Představuje technologické centrum v jižní části Sin-ťiangu.
Dohromady je ve městech Urumči, Karamay a Korla soustředěno téměř 70% ekonomické síly autonomní oblasti Sin-ťiang.