Čínský drak: Ochránce lidu a symbol moci (co o něm víme?)

Foto: Pixabay.com

Čínský drak se vyskytuje v čínské kultuře už po tisíce let. Jeho existence je považována za mýtus, přesto je dodnes nedílnou součástí východní a jihovýchodní Asie. Čínský drak je služebníkem bohů nebo bůh samotný, a často na sebe berou zvířecí podobu. V čínské kultuře symbolizoval neomezenou moc a sílu císaře; prostý lid zase věřil v jeho ochranu. Čínští draci mají podle mnoha legend léčivý dech s oživujícími účinky.

Symbolika čínského draka v čínské kultuře

Čínský drak je nejčastěji spojován se symbolem „jang“, který zjednodušeně představuje dobro. Jeho uctívání má dlouhou tradici ve všech společenských vrstvách, a pro každou představuje jiný význam. Postupem času byl v nižší i vyšší třídě zidealizován podle potřeb, a získal tak spoustu různých významů. Čínský drak také často vystupoval jako strážce tajemství a moudrá bytost, pro jejíž radu chodili poutníci i tisíce kilometrů.

Obecně je drak v čínské kultuře považován za patrona síly, vody a deště; méně často je spojován také s tajfuny a povodněmi. Prostý lid vnímá draky jako ochránce a symbol štěstí, císař naopak pojal za svou obrovskou dračí moc a sílu. V průběhu celé historie tak draci zdobili spoustu chrámů a císařských budov. Klasický čínský drak se ale od císařského mírně lišil.


Čtěte také: Tradiční čínský příběh, jak obr Pchan-ku stvořil zemi


Čínský drak jako symbol císařovi moci

V Číně náleželo právo vyobrazovat draka výhradně císaři, který ho užíval jako symbol síly a neomezené moci. V některých případech mohl také sloužit k výzdobě chrámů nebo významných budov. Císařský drak se ovšem lišil od ostatních pěti prsty na všech končetinách (běžně mají čtyři) a jeho výhradní použití měl císař – pokud někdo zákaz porušil, byla jeho trestem smrt.

Čínský drak byl využíván ke zdobení nádobí, nástrojů nebo zbraní; jediný císař mohl nosit draka také na oblečení. Nejčastěji můžete vidět čínského draka v architektuře císařských budov a chrámů. Jeho všudypřítomnost měla zaručit věčnou ochranu a vítězství. Proto byl využíván také při oslavách, které měly zaručit stálou přízeň bohů.

Jako první vyobrazil čínského draka na znamená své moci Žlutý císař, který sjednotil devět kmenů. Za největší úkaz užití čínské draka ve znamení moci lze považovat Zakázané město, v jehož prostorách se mohl zdržovat pouze císař, jeho nejbližší a vyvolené služebnictvo – ostatním byl vstup zakázán pod trestem smrti.

Čínský drak se od severského podstatně liší

Severská mytologie vykresluje draky jako nelítostná monstra odnikud, která svou ničivou silou pustoší vesnice i celá města, zabíjí lidi a unáší dobytek jako potravu. V čínské mytologii jsou ale draci ztělesněním ctnosti a morálních zásad, chrání lidi a pomáhá jim v těžkých chvílích. K lidem byli čínští draci vždy vlídní, shovívaví a spravedliví. Obecně je čínský drak nejvíce spojován s deštěm a větrem; právě přivolání deště bylo nejčastější pomocí čínským rolníkům.

Nadpřirozené schopnosti a tisíciletá moudrost

Čínský drak oplýval kromě obrovské síly také velkou moudrostí a záhadnou energií, která mu propůjčovala jedinečné schopnosti. Nejvýznamnější byli schopnosti létat a zneviditelnit se, díky čemuž se mohl nepozorovaně pohybovat po svém teritoriu. Většina draků ovládala sílu vody nebo větru, jiné živly se u čínských draků vyskytovaly jen zřídka. Vybraní draci ovládali více živlů, a dokonce chrlili oheň – tuto schopnost ale téměř nevyužívali.

O původu čínského draka

O původu draků vzniklo po celé zemi mnoho teorií. Nejznámější a nejuznávanější z nich je legenda o uctívání válečného totemu, který vytvořil na konci svého tažení proti devíti kmenům v údolí Žluté řeky legendární kmenový vůdce Huangdi (později Žlutý císař). Ten zkombinoval totemy devíti poražených kmenů v jeden, který se stal jeho vlastním. Kombinace devíti totemů připomínala svým vyobrazením draka, a na základě jeho uctívání vznikl údajně legendární čínský drak.


Čtěte také: Čínské vynálezy, které změnily svět


Vzhled čínského draka

Čínský drak se výrazně liší od draků severské mytologie. Svým tělem připomíná obřího hada s tygří hlavou a čtyřmi končetinami. Břicho má hladké, zatímco zbytek těla je pokrytý šupinami, a po celé délce hřbetu má hustou hřívu. Jeho tygří hlava s protáhlou tlamou je honosně zdobena všudypřítomnou hřívou přesahující od tlamy až na horní část krku. Má čtyři krátké končetiny, které jsou obvykle zakončeny čtyřmi orlími drápy.

Čínští draci mají různá zbarvení, která jsou udávána na základě jejich charakteru – nebeský drak bývá obvykle bílý až šedivý; pozemský drak je zelený až modrý; drak duch mívá žlutou až žluto-zelenou barvu; strážce pokladů bývá zbarven zlato-hnědě; císařský drak má obvykle ryze zlatou barvu. Jejich zbarvení se v průběhu jejich života mírně mění, a tak mohou být někteří z nich zaměněni s jiným charakterem.

Více podob čínského draka

Čínský drak se ve své pravé podobě vyskytuje jen zřídka; často se proměňuje ve zvířata, a dokonce na sebe může brát i podobu lidí a libovolně měnit svou velikost. Zatímco v lidské společnosti dokonale splývá, v říši zvířat je můžete často vidět jako želvu nebo lva.

Základní rozdělení čínských draků

Podle nejuznávanější čínské hierarchie jsou draci rozděleni do čtyř skupin: Nebeští draci (tchien-lung) jsou služebníky bohů a strážci jejich země; Draci duchové (shen-lung) jsou ochránci rolníků, umí přivolat déšť a vítr; Pozemští draci (ti-lung) jsou draci žijící v mořích a řekách; Strážci pokladů (fu-cchang-lung) jsou draci hlídající poklady a bohatství; Císařští draci mají pět prstů a jsou symbolem císaře.

Čínský drak se vyvíjí 3 000 let

Draci jsou v Číně právem považováni za velmi stará stvoření. Jejich vývoj trvá tisíce let, během kterých prochází několika fázemi. Jenom 3 000 let trvá, než se vylíhnou se zářivého vejce. Zprvu vypadají jako úhoř, který se v průběhu 500 let vyvine do podoby šupinatého hada s hřívou na hřbetě. V následujících 500 letech se drakovi vyvíjí hlava do tygří podoby s protáhlou tlamou. A posledních 500 let mu pak narůstají čtyři končetiny, které v průběhu let sílí, až jsou ve věku 1 500 let zcela vyvinuty. Velmi ojediněle mohou čínským drakům ve věku 3 000 let narůst také křídla.


Čtěte také: Hedvábná stezka je nejdelší starověká cesta


Devět dračích synů

Čínské legendy vypráví o drakovi s devíti syny, z nichž měl každý zcela odlišný vzhled i charakter. Podoby těchto draků jsou úzce spojeny s čínskou architekturou, a byly užívány výhradně při výzdobě císařských paláců. Nejznámějším vyobrazením devíti draků je malba od Chen Ronga.

Bi’an – milovník zákonných sporů, a často proto stojí u vězeňských bran
Bixi – nejstarší ze všech synů, znázorňuje želvu s ostrými zuby, obvykle podpírá těžké objekty, a často zdobí hroby
Fuxi – největší z čínských draků; je hojně vyobrazován na kamenných deskách
Chaofeng – má instinktivní a dobrodružnou povahu, obvykle zdobí střechy císařských paláců
Chiwen – žije pod hladinou moře, disponuje velmi drsným hlasem a rád pojídá bytosti všeho druhu; nejčastěji zdobí zakončení střechy císařského paláce
Pulao – je známý pro svůj hlasitý pláč, a nejčastěji zdobí rukojeti zvonků
Quiniu – žlutý drak, který vyniká v hudbě, a je proto častou ozdobou hudebních nástrojů
Suanni – má podobu sedícího lva se zkříženými nohami, který pozoruje své okolí; je častou ozdobou buddhistických chrámů, kadidelnic a křesel
Yazi – má hadí břicho a leopardí hlavu; představuje horlivého válečníka, který vyhledává smrt, a je proto častou ozdobou mečů

Ve znamení draka

Ve všech společenských vrstvách věřili, že kdokoli byl narozený ve znamení draka, má vladařské předpoklady. Čínští císaři věřili, že má jejich dynastie výhradní právo vládnout, protože jsou potomky draků. Jako první z dynastií použila draka ve svém znaku dynastie Ming, konkrétně císař Jung-le (Yongle).

Čínský kalendář – narození ve znamení draka

Kdo je narozen ve znamení draka, má předurčenou slibnou budoucnost. Jedinec oplývá inteligencí a šarmem, díky kterému si snadno získá pozornost. V životě je často milován, ale sám miluje jen zřídka. Jeho osobnost je horlivá a tvrdohlavá; často tak dělá neuvážená rozhodnutí, kterých později lituje. Na druhou stranu je velmi moudrý, a pro každého má dobrou radu. Kvůli pýše může někdy znít povýšeně – ale ve skutečnosti tak chrání své city.


Čtěte také: Velká čínská zeď, symbol nezměrného bohatství


Protože je čínský drak symbolem moci a síly, získávají všichni narození v jeho znamení sílu, energii a zdraví. V každém zaměstnání umí být úspěšní a dotáhnout to dále než ostatní. Pokud se odhodlá k vysokému cíli, vždy ho dosáhne. V životě často nosí masku, kterou zastírá svou pravou osobnost.