Jak získat vízum do Číny? Může to být těžší, než se zdá

Foto: Pixabay.com

Vízum do Čínské lidové republiky vám umožňuje navštívit Čínskou lidovou republiku a většinu jejího území.

Upozornění před podáním žádosti o vízum do Číny

 • Abyste mohli o vízum do ČLR zažádat v České republice, musíte být občan ČR nebo v ní dlouhodobě žít či pracovat (o vízum proto může žádat i Slovák, který v ČR dlouhodobě pobývá)
 • Žádost o udělení čínského víza se podává na Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze – žádosti zaslané poštou nebo elektronicky nebudou vyřízeny
 • Musíte složit správní poplatek ve výši 60 EUR (1 570 Kč) – neplatí se v hotovosti; poplatek převedete na účet čínského velvyslanectví v ČR
 • O vízum žádejte nejdříve 3 měsíce před odjezdem do Čínské lidové republiky, nejpozději však 4 pracovní dny před odjezdem
  • Ideální doba žádosti o vízum je měsíc před odletem – pokud potřebujete expresní vystavení víza, musíte spolu s žádostí předložit také kopii letenky, která expresní vyřízení potvrzuje
  • Víza jsou standardně vyřízena čtvrtý pracovní den od přijetí žádosti (v některých případech je ale doba vyřízení delší)
 • Předání žádosti o vízum neznamená, že vízum dostanete – pracovník velvyslanectví má právo vízum neudělit (obvykle se tak nestává)
 • Pokud o vízum žádá osoba mladí 18 let, musí vždy předložit spolu s doklady také originál a kopii rodného listu, a to za účasti obou rodičů, kteří dají k žádosti písemný souhlas
 • Cestovní pas musí být platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu
  • Pas žadatele si ponechají po celou dobu zpracování žádosti na Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze
 • Pokud žádáte o vízum v době, kdy už jedno držíte, musíte ho předložit při žádosti, aby došlo k jeho ukončení

Před a po příletu do Čínské lidové republiky

 • Před vstupem do ČLR musíte obvykle vyplnit „příjezdovou kartu“ (arrival card), kterou dostanete v letadle nebo na celnici
  • V kartě jste povinni uvést:
   1. Jméno a příjmení
   2. Národnost
   3. Číslo cestovního dokladu (čísla pasu)
   4. Číslo čínského víza a místo udělení (najdete v pase)
   5. Doprovázející osoby (pokud cestujete s někým, třeba s přítelkyní)
   6. Číslo vašeho letadlového spoje
   7. Plánovaná adresa pobytu v ČLR
   8. Podpis
 • Před opuštěním ČLR musíte vyplnit „odchodovou kartu“ (departure card), kterou dostanete na celnici
  • V kartě uvádíte méně údajů než v „arrival card“
 • Hotely a další ubytovací zařízení vyřizují vaši registraci (jakožto cizince) automaticky na základě předložení cestovního pasu a víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • Pokud plánujete při cestování po ČLR navštívit ještě další země / regiony (Hongkong, Macao, Tchaj-wan atd.) budete potřebovat dvouvstupé nebo vícevstupé vízum
 • Pokud máte skupinové vízum, musí všichni členové vycestovat ze země a vrátit se do ní společně (absence jediného vám vycestování znemožní, a je proto lepší cestovat s vízem pro jednotlivce)
 • V rámci Čínské lidové republiky je několik měst, do kterých můžete vstoupit bez víza na dobu 72 hodin: Peking, Kanton (Guangzhou), Čcheng-tu (Chengdu), Čchung-čching (Chongqing), Šen-jang (Shenyang), Ta-lien (Dailan), Si’an (Xian), Kuej-lin (Guilin), Kchun-ming (Kunming), Chang-čou (Hangzhou), Sia-men (Xiamen), Wu-chan (Wuhan), Tchien-ťin (Tianjin), Charbin (Harbin) a Nanking (Nanjing)
  • Pro vstup do těchto měst musíte splnit následující podmínky
   1. Mít letenku na vycestování z města do 72 hodin od vstupu do něj
    • Pokud nemůžete vycestovat včas třeba z důvodu hospitalizace, můžete požádat o prodloužení pobytu na imigračním úřadu
   2. Platné vízum třetí země (je-li třeba)
 • V případě přímo spravovaného města Šanghaj a dvou provincií Če-ťiang (Zhejiang) a Ťiang-su (Jiangsu) můžete vstoupit na 144 hodin a mezi provinciemi volně cestovat
 • Nové bezpečnostní opatření z roku 2017: Kvůli zvýšené bezpečnosti má velvyslanectví ČLR v Praze právo vyzvat uchazeče o vízum k odebrání otisků všech deseti prstů
 • Pokud překročíte délku pobytu v ČLR bez předchozího ohlášení úřadům, bude váš pobyt v ČLR sankciován každý den 500 čínskými juany (1 680 Kč); může vám ale být udělena až desetinásobná pokuta, tedy 5 000 čínských juanů (16 800 Kč)
 • Bez platného víza vás neubytují v hotelích ani v jiných ubytovacích zařízeních

 

Kategorie víz

 • M – obchodní vízum
 • D – trvalý pobyt
 • Z – pracovní vízum
 • X – studium a stáže v ČLR
 • F – výzkum, přednášky, kulturní a vědecko-technická výměna
 • L – turistika, návštěvy příbuzných, krátkodobé obchodní cesty
 • G – tranzit
 • C – průvodčí mezinárodních vlaků, posádka letadel a lodí
 • J-1 stálý zahraniční zpravodaj akreditovaný v ČLR
 • J-2 krátkodobý zahraniční zpravodaj (novinář)
 • W – diplomatické vízum

Cena víza do Čínské lidové republiky (platí pro ČR a Schengen)

 • Vízum na 1 vstup: 60 EUR / 1 600 Kč
 • Vízum na 2 vstupy: 60 EUR / 1 600 Kč
 • Vízum na neomezený počet vstupů s platností 6 měsíců: 60 EUR / 1 600 Kč
 • Vízum na neomezený počet vstupů s platností 12 měsíců: 60 EUR / 1 600 Kč

Co potřebuji při žádosti o vízum do Čínské lidové republiky

Doklady potřebné pro žádost o vízum do Čínské lidové republiky jsou mírně rozdílné na základě typu víza; většina podkladů ale zůstává shodných.

Cestuji za účelem dovolené / turistiky (vízum typu L)

 • Vyplněnou žádost o udělení víza – formulář ke stažení
 • Cestovní pas, který musí být platný ještě nejméně 6 měsíců po plánovaném návratu; v pase mít dvě volné stránky pro vízum + fotokopii datové stránky pasu (stránka, kde je jméno, trvalé bydliště, rodné číslo atd.)

Příklad: Pokud odlétám 1. března a vracím se 17. března, musí být můj pas platný nejméně do 18. října

 • Fotografii velikosti 3,5 x 4,5 cm (jako na pase)
 • Zpáteční letenku (vytištěnou elektronickou letenku nebo rezervaci letu do Číny a z Číny)
 • Detailní itinerář
  • Rezervaci hotelu / nebo více hotelů, pokud budete po Číně cestovat; která místa a v jaký den chcete navštívit – ideálně uvést i důvod návštěvy jednotlivých míst (stačí uvést „prohlídla památek“ / „poznávání čínské historie“ apod.)
  • NEBO zvací dopis vystavený organizací nebo pověřenou osobou v Číně
 • Pokud chcete do ČLR vstoupit jinak než letecky – například lodí, vlakem, autobusem aj., musíte doložit vysvětlení a potvrzení (jízdenku, lodní lístek atd.) + itinerář potvrzený cestovní kanceláří nebo lodní společností

Cestuji za účelem návštěvy příbuzných (vízum typu Q2)

 • Uděluje se k návštěvám příbuzných trvale žijících v Číně; délka vaší návštěvy nesmí přesáhnout 180 dní
 • Musíte obdržet zvací dopis, který vám zašle váš příbuzný žijící v ČLR
 • Ostatní náležitosti jsou stejné, jako když cestujete za účelem dovolené

Cestování do Hongkongu a Macaa

Pokud chcete při návštěvě Čínské lidové republiky (pevninské Číny) navštívit také sousední Hongkong nebo Macao, potřebujete alespoň dvouvstupé nebo vícevstupé vízum.

Ačkoliv vstup do Hongkongu nebo Macaa nevyžaduje tamní vízum, potřebujete pro návrat do pevninské Číny vízum ČLR

 • Ke vstupu do Hongkongu nebo Macaa vám postačí platný cestovní pas se dvěma volnými stránkami
 • Délka pobytu bez víza nesmí přesáhnout 90 dnů (pokud se chcete v Hongkongu nebo Macau zdržet déle, potřebujete jejich vízum)

Co potřebuji k žádosti o vízum do Hongkongu

 1. Vyplněný formulář „Žádost o vstup a tranzit do Hongkongu“
 2. Aktuální barevnou fotografii pasového formátu, kterou nalepíte na formulář
 3. Cestovní pas a fotokopii dvojstrany s fotografií; pas musí být platný nejméně 6 měsíců po návratu; v pase musíte mít alespoň dvě volné stránky pro vízum
 4. Vytištěnou letenku do Hong Kongu a zpět (pokud ji ještě nemáte koupenou, stačí screen rezervace)
 5. Rezervaci hotelu (případně více hotelů) v Hong Kongu (pokud se jedná o obchodní návštěvu, musíte předložit zvací dopis od organizace nebo pověřené osoby)
 6. Výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce

Kdy si mohu vízum v ČLR prodloužit

 • Své vízum si můžete prodloužit na základě doložených důvodů, například hospitalizace nebo špatný zdravotní stav
 • Rychlost zpracování požadavku i jeho cena je v jednotlivých místech podání různá, nejčastěji ale probíhá do pěti pracovních dnů
 • Například v Pekingu je prodloužení víza zpoplatněno 160 čínskými juany, tedy v přepočtu 535 Kč

Kompletní informace o vízech do Čínské lidové republiky, Hongkongu, Macaa nebo Tchaj-wanu najdete na stránkách Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze.