Znáte skrytý význam měsíčního mostu? Působí až magicky

Foto: Pixabay.com

Měsíční most znázorňuje originalitu čínské architektury. Jeho vysoce klenutá konstrukce má tvar půlkruhu, což umožňuje chodcům přecházet z jednoho břehu na druhý, a zároveň pod ním mohou volně proplouvat loďky. Most je využíván pouze jako pěší, čemuž odpovídá i jeho konstrukce a rozměry. Jeho vznik se datuje do řeplomu 18. století na území Číny, ale velmi rychle byl přejat také japonskou architekturou. Původní návrh mostu měl umožňovat rolníkům snadné přecházní mezi poli …později byl však zakomponován do čínské architektury, zejména ve vyšších vrstvách.

Konstrukce mostu vypadá celá jako půlkruh, anebo má v některých případech vodorovně prodloužený ochoz po obou stranách. Stoupající a klesající části mostu se o sebe zapírají, čímž si vytváří vzájemnou oporu. Pokud most překlnuje vodní hladinu v zahradě, je vždy postaven nad stojatou hladinou odrážející měsíční svit. Vodní hladina funguje jako zrcadlo, takže odrážená konstrukce mostu znázorňuje měsíc.

Později byla v čínské architektuře použita půlkruhová konstrukce několikrát za sebou, takže most tvořilo i pět půlkruhů …počet byl vždy lichý, aby vytvářel prostřední z nich dominantní měsíční obraz.


Mimo území Asie se nachází nejznámější měsíční most v americkém San Franciscu