Chrám Süan-Kchung visí 70m nad zemí na stěně skály přes 1 500 let

Foto: Pixabay.com

Zavěšený chrám Süan-Kchung, známý také jako ptačí hnízdo, patří k nejstarším úkazům vyspělé architektury staré Číny. Odborníci z celého světa o něm mluví jako o stavebním zázraku a nechápou, jak mohlo něco takového vzniknout bez užití prostředků moderního stavebnictví. Označení „zavěšený chrám“ nese stavba právem, protože je doslova nalepená na prudké stěně skály.

Chrám Süan-Kchung spojuje tři náboženství

Zavěšený chrám Süan-Kchung je zázrakem i po stránce náboženské. Mezi jeho zdmi se totiž modlili vyznavači hned tří náboženství – buddhismu, taoismu a konfuciánství. Je to velmi neobvyklé, a to zejména v dobách staré Číny, kdy byl chrám zasvěcen jedinému bohu, a jiná náboženství v něm své rituály praktikovat nesměla. Zavěšený chrám je tak jediný existující chráme na světě, který spojuje hned tři náboženství, ačkoliv je dnes zasvěcen pouze Buddhovi.

Stavba Zavěšeného chrámu

Zavěšený chrám předběhl dobu, a dodnes ukazuje vyspělost čínské architektury. Svou konstrukcí i místem kde stojí, přivádí mnohé k myšlence, jak vůbec dokázali čínští stavitelé něco takového postavit. Přibližně 70 metrů nad Údolím Zlatého draka stojí jedna z nejúchvatnějších staveb na světě.

Se stavbou začal podle legendy jediný člověk, a tím byl taoistický mnich Liao Ran, který se snažil najít klidné místo vzdálené od civilizace. Nakonec došel do pusté krajiny, v níž nikdo nežil, a dokonce přes ni nevedla žádná cesta nebo obchodní stezka. Pro svůj záměr vybral stěnu hory Heng, která poskytovala ideální útočiště.

Stavba Süan-Kchung nebyla vůbec jednoduchá – celý chrám je totiž zavěšený na prudké skále a podepřený kmeny. Ačkoliv působí stavba vratkým dojmem, opak je pravdou – úchvatné dílo starých stavitelů odolává času více než 1 500 let, a je stejně pevné, jako kterákoliv jiná budova.

V dávných dobách využili stavitelé tvaru skály a použili k podepření konstrukce dřevěné sloupy a podpůrné tyče. Jak ovšem dopravili masivní kmeny na nepřístupnou stěnu skály, zůstává záhadou – jedním z možných způsobů je, že spouštěli mohutné kmeny na lanech z přístupové cesty, která vznikala postupně úpravou skály, a další stavitelé je usadili do vytesané díry v kameni.

Ptačí hnízdo zažilo mnoho vládnoucích dynastií a dodnes obdivuhodně odolává času. Dokonce i barvy, kterými stavitelé chrám před 1 500 lety natřeli, jsou dodnes velmi zachovalé.

Malému chrámu nic nechybí

Zatímco jsou čínské chrámy známé jako rozlehlé komplexy s velkými sály, zavěšený chrám Süan-Kchung příliš velký není. Největší z místností je totiž široká necelých 10 metrů. Přesto unikátnímu čínskému chrámu nechybí nic, co mají jiné chrámy. V celkem 40 místnostech je hlavní hala zasvěcená Buddhovi, společné prostory, nádvoří nebo zvonice.

Historie chrámu Süan-Kchung

Zavěšený chrám byl záměrně postaven mimo dosah civilizace, aby měli následovníci taoismu klid na své modlitby. Stavba chrámu začala v roce 491, kdy v Číně vládla dynastie Wej. Bohem zapomenutá část země splňovala všechny podmínky, a hora Heng tyčící se nad Údolím Zlatého draka poskytovala ideální útočiště.

Umístění chrámu úzce souvisí s jeho originálním názvem, který vychází z podstaty taoismu. Vyznavači taoismu se snažili dosáhnout mystického splynutí s původním stavem nebytí. Hlavním předpokladem je ztotožnění se s povahou tao, která znamená čistotu, jednotu a prázdnotu. Aby mniši mohli takového stavu dosáhnout, nesměli být rušeni nikým a ničím – jak vychází z některých dochovaných záznamů, museli mít na meditace takový klid, aby je nerušilo ani ranní kokrhání nebo psí štěkot.

Pro potřeby absolutního klidu proto potřebovali najít místo vzdálené civilizaci, kde se nemuseli obávat sebemenšího hluku. První podmínku splňovala výška skalního výklenku, a druhou zase samotný tvar skály. Nejenom, že skála nabízela dobré podmínky k podepření celého komplexu mohutnými kmeny, ale její převis na samém vrcholku fungoval jako „slunečník“, který chránil celou stavbu před deštěm a přímým slunečním svitem, a samotná výška chránila zavěšený chrám před povodněmi.

Zavěšený chrám je dodnes všemu vzdálený

Ve staré Číně byl zavěšený chrám doslova odříznutý od světa, a jedinou společnost představovali obyvatelé chrámu. Mniši ho postavili na úpatí hory Hengshan, a nejbližším městem byl Ta-tchung (Datong), který leží přibližně 65 km severozápadním směrem. Dnes stojí v blízkosti Süan-Kchung vodní nádrž Hengshan, která protéká kolem 3 km vzdáleného městečka Hanyuan. Zavěšený chrám se stal obrovskou senzací v celé Číně i zahraničí, a jeho podstata zcela zanikla – chrám ztratil statut chrámu jakožto náboženské budovy, a slouží dnes výhradně jako turistická atrakce.

Vydejte se do ptačího hnízda

Chrám Xuankong Si je veřejnosti otevřen celoročně, a můžete si ho prohlédnout za 130 čínských Juanů (v přepočtu 450 Kč). Většinu dní má chrám otevírací hodiny od 09:00 do 17:00, pouze v letním období otevírá o půl hodiny dříve, a o půl hodiny déle také zavírá.

Abyste do chrámu dojeli, musíte nejdříve zamířit do Ta-tchungu, který je největším městem v oblasti. Odtud už se snadno dostanete autobusem nebo půjčeným autem až k zavěšenému chrámu. Z Ta-tchungu vyjíždí autobusy několikrát denně, a cestu zvládnete přibližně za hodinu. Celková prohlídka chrámu trvá 1,5 – 2 hodiny.