Čínská kultura je kolébkou civilizace, co nám dala?

Foto: Pixabay.com

Čínská kultura má kiořeny staré více než 30 000 let, a sahají až do období, kdy zemi vládli Tři vznešení a pět vladařů. Ti představovali polobožské a mytologické bytosti, které žili v souladu s lidmi, a předávali jim své znalosti.

Tři vznešení, Fu-si, Šen-nung a Chuang-ti, který je praotcem chanských Čínanů, předávali dovednosti civilizovaného života, a Pět vladařů učilo o wuxing (wu-sing), pěti základních prvcích. Fu-si rozumněl přírodě, a dokázal využít jejího bohatství …lidem předal způsoby lovu zvěře a ryb …Shen-nung lidem ukázal, že poctivým a vytrvalým obděláváním půdy dosáhnou bohatné sklizně …a Žlutý císař, Chuang-ti, předal lidem znalosti architektury, lékařství a zpracování kovů, čímž položil základy pro vznik první civilizované kultury na světě.

Podle předmluvy ke Knize dokumentů předali obyvatelstvu základní dovednosti Tři vznešení, Fu-si; Shen-nung a Chuang-ti …a vědomosti o pěti základních prvcích, Mu-chuo-tchu-ťin-šuej (dřevo-oheň-zem-kov-voda) zase předávalo podle Knihy proměn Pět vladařů, Mi-chu (Fu-si); Chuang-ti (Žlutý císař); Shen-nung; Jao a Shun, mezi nimiž byli i členové z trojice vznešených. Kromě Třech vznešených a Pěti vladařů obývali zemi i další mytologické postavy, z nichž je nejznámější Cangjie, který podle legendy vytvořil čínské znaky …nebo Suiren, který lidem ukázal, jak používat oheň.

S naučenými znalostmi čínská kultura vzkvétala, a více než 800 let dohlíželi Tři vznešení a Pět vladařů na její vývoj. Postupně docházelo k osidlování dalších a dalších oblastí po celé zemi, ale teprve 31 000 let od příchodu Třech vznešených a Pěti vladařů vznikla první dynastie v historii Číny, dynastie Sia, kterou založil legendární vládce zvaný Ju Velký – proslavil se především systémem protipovodňové ochrany, a svým morálním a ctnostným charakterem, který předával svým poddaným.

Jako jediná kultura má Čína doložitelnou, více než 5 000 let starou historii, kterou potvrzují staré spisy, historické dokumenty, literární díla, památky apod. Čínská kultura je nejstarší na světě, a je kolébkou života v jihovýchodní Asii. Právě na území dnešní Číny založili lidé první osadu, kde vedli civilizovaný život s řadou pravidel a zásad.

V průběhu tisíciletí se čínská kultura vyvíjela, a postupně získávala nové hodnoty. Architektura a lékařství měli odjakživa významné zastoupení, a v průběhu let docházelo k jejich neustálému zdokonalování. Z Číny pochází rovněž nespočet velkých umělců, kteří jsou autory nejkrásnější literatury své země …mezi známé literární umělce patří třeba C‘-čchang nebo Li Po. V pozdějších letech docházelo také k rozvoji filosofie, v níž se stali Číňané mistry.

Mezi nejvýznamnější čínské filosofy, kteří výrazně ovlivnily sociální, kulturní i ekonomický vývoj země, patří Konfucius, zakladatel konfucianismu, a Lao-c‘, který byl konfuciovým žákem a zakladatelem taoismu. Ve středověku došlo k rozšíření filosofie Yin a Yang, která je zmíněna už v konfuciově Knize proměn.

Protože byla Čína odjakživa silně izolována od okolního světa, vyvíjela se její kultura ve všech směrech zcela samovolně, a až do roku 1949 nebyla vystavena žádným vnějším vlivům – dodnes si však i přes vlivy moderního světa zachovala svou jedinečnost. Čínská kultura naopak ovlivnila celou řadu okolních zemí, a dostala se dokonce i přes oceán. Nejvíce ovlivněno bylo Japonsko, které vychází výhradně z čínské kultury, z níž přejala architekturu, způsobl života, písmo i jazyk, některé zvyky a tradice apod.

Kromě toho dala Čína světu také řadu vynálezů, z nichž některé ovlivnily životy lidí po celém světě – za zmínku stojí třeba bankovky, které nahradily nejenom výměnný obchod, ale také mince …střelný prach, který položil základy prvních střelných zbraní …kompas, který pomáhal najít cestu na vodě i na souši …papír, na který se daly provádět dokonalejší zápisy …seismograf, který měřil sílu zemětřesení.