Kde se vzaly mumie v Číně? Od egyptských se liší, ale staré jsou 4 000 let

Foto: Pixabay.com

Mumie jsou téměř vždy spojovány s Egyptem, který proslul pochováváním zesnulých faraonů. Na západě Číny však bylo ve 20. století objeveno mnoho velmi dobře zachovaných mumií starých 4 000 let; Číňané přitom mumifikaci neprováděli. Nález je o to podivnější, protože těla patřila Evropanům.

Mimořádně zachovaná těla byla nalezena v pouští Taklamakan na západě Číny. Ta leží v Tarimské pánvi a patří mezi největší a nejsušší pouště na světě. Vždy to byl nehostinný, pustý a zapadlý kraj, v němž přežíval málokdo. Jakoby mávnutím kouzelného proutku se však kolem roku 2000 před n. l. oblast zalidnila a stala se klíčovým místem vzájemného působení mezi západní a východní Eurasií. V posledním století se tu objevily první nálezy mumií starých téměř 4 000 let.

Zajímavostí je, že lidské ostatky nalezené v poušti Taklamakan nejsou ve skutečnosti mumie, jaké známe například z Egypta. Jde spíše o přirozeně vysušené zesnulé, jejichž těla se však dochovala v mimořádně dobrém stavu. Lidé, kteří je pohřbili, na nich neprováděli žádný proces mumifikace. Významnou roli při zastavování postupu hniloby a rozkladu zbytků těla přirozeně hrála extrémní suchost, slaná půda a velmi mrazivé zimy, které jsou pro tuto oblast tolik typické.

Může vás zajímat: Po stopách kmene Mosuů. Kde vládlou ženy a muži nemají stálé místo

Mumie pochází z doby, kdy se Čína s Evropou neznala

Na území Číny byly dosud prozkoumány stovky pohřbů z období mezi lety 1800 př. n. l. – 400 n. l. Obrovské překvapení však bylo, že všichni zde pohřbení byli urostlí vysocí lidé se světlými vlasy. A nejen to, zdejší lidé nosili podobné oděvy a sdíleli pohřební praktiky, jako se v té době dají pozorovat v některých evropských zemích. Jezdili na koních, používali vozy a měli alespoň nějaké lékařské znalosti. Jedna z mumií byla nalezena s důkazem chirurgické rány na krku, která byla v tehdejší době dobře ošetřena a sešita. Genetická zkoumání prokázala jejich příbuznost s obyvatelstvem východní Evropy a Sibiře.

Nálezy v hrobech ukazují místní zvyklosti a tradice

Stejně jako tomu bývalo v dávných dobách, i tady měli muži (zejména kvůli drsným podmínkám) úctu k ženám, které byly schopny plodit a vychovávat děti. Zjevný respekt k aktu plození se také odráží v několika hrobových nálezech. V rakvích mnoha žen narazili čínští archeologové na několik dřevěných napodobenin mužských falů v reálné velikosti. Tyto předměty byly položeny na těle nebo po boku zemřelé. V mužských hrobech se pak pravidelně objevoval symbol vulvy.

Může vás zajímat: V Číně žijí poslední jeskynní lidé. Moderní svět odmítají, všechno by jim vzal

Čím jsou mumie tolik zajímavé? A proč jsou mezi nimi i Evropané?

Mumií bylo nalezeno více, nejvíce však oslovila Kráska z Loulanu, Mumie bohatého mladého muže a mumie Čarodějnic ze Subeschi. Všechny jsou specifické a mají atypické rysy, které umocňují už tak zajímavé objevy. Ale jak je vůbec možné, že se těla dochovala v mnohdy lepším stavu než ta egyptská? Velkou zásluhu na tom má místní podnebí a neustále pražící slunce, které těla vysušilo.

Kráska z Loulanu aneb Evropská rusovláska daleko od domova

Jedna z nejstarších mumií je označovaná jako „Loulanská krasavice“. Šlo o ženu nebývale vysokého vzrůstu, uloženou k věčnému spánku na poklidném místě u legendárního města Loulan. Vznešený výraz tváře jí propůjčily její smrtí zjemnělé rty, vysoké lícní kosti a dlouhý nos. Pletenec rusých vlasů měla ukrytý pod plstěnou čapkou a na cestu do záhrobí byla vybavena vlněným rubášem a koženými mokasíny.

Vedle ní ležel hřeben a košík s pšeničnými zrny. Tato žena zemřela před 3 800 lety ve věku asi 40 let, a to pravděpodobně na plicní onemocnění způsobené zplodinami z ohně a všudypřítomným pískem ve vzduchu. Spolu s ní byl nalezen pohřeb asi padesátiletého muže s vlasy zapletenými ve dva copy a tříměsíčního dítěte s „lahvičkou“ z kravského rohu a dudlíkem z ovčího vemene.

Bohatý muž, který patřil k nejbohatším ve své době

Pohřeb mladého muže z Yingpanu se nacházel u staré obchodní stezky pro karavany. Pokud můžeme soudit podle jeho oděvu, musel být tento mladík neuvěřitelně bohatý a určitě se počítá mezi nejlépe oblečené lidi starověku. Tvář téměř dvoumetrového muže byla ukryta za bílou maskou s pruhem ze zlaté fólie na čele. Jeho úžasný outfit, který byl ozdoben extravagantní výšivkou s řecko-římskými motivy, naznačuje, že šlo o úspěšného obchodníka působícího v rozsáhlé oblasti.

Mumie Čarodějnic ze Subeschi připomínají americké čarodějky

Nejzajímavější mumie ve východní části Taklamakanu jsou však pozůstatky několika žen, kterým se začalo říkat „čarodějnice ze Subeshi“. Ty si za svého života oblíbily nosit až 60 cm vysoké, špičaté černé klobouky, které připomínají ikonické pokrývky hlavy jejich „sester“ ve středověké Evropě. Jedna z žen měla na levé ruce navlečenu těžkou koženou rukavicí. To by mohlo naznačovat její zálibu lovit zvěř pomocí ochočeného dravého ptáka.

Může vás zajímat: Hedvábná stezka, nejdelší starověká cesta světa

V Subeshi bylo vykopáno také několik působivých mužských mumií, včetně muže, jehož hrudník byl sešíván vlasy z koní, což může být jeden z nejstarších příkladů chirurgie v historii celého světa. Ačkoliv se mumie nalezené na území Číny od těch egyptských liší, nelze jim upřít jejich jedinečnost. Bez jakéhokoliv procesu mumifikace se podařilo dochovat těla stará téměř 4 000 let.


Co si ještě přečíst? Podívejte se na další zajímavosti z asijské kultury