Odvrácená stránka světa. Vyspělé státy si z asijských zemí dělají skládku

Foto: Pixabay.com

Vyspělé západní státy žijí na úkor přírodních asijských komunit. Už spoustu let využívají nedokonalé politiky v oblasti nakládání s odpady v některých zemích, které kvůli tomu využívají jako skladiště svých odpadků. Situace už se ale pomalu vymyká z ruky a množství skladovaného odpadu začíná v postižených oblastech ohrožovat zdraví přírody. Země proto přestávají dovážený, často velmi toxický, odpad přijímat a posílají je zpět odesílatelům.

Tropické ráje jsou zaneřáděné odpadky

Do nedávna byla hlavním dovozcem odpadu z takzvaného civilizovaného světa Čína. Množství odpadků však přestávalo být udržitelné, a proto v roce 2012 řekla „dost“ a zakázala dovoz plastů a odpadu zákonem. Tím však vznikl velký tlak na ostatní asijské země, kterým je odpad namísto Číny vnucován. Nejvíce se recyklační společnosti obracejí na území Malajsie.

Největšími světovými vývozci odpadu do zemí třetího světa jsou takové vyspělé státy, jako Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Francie, Španělsko, Belgie, Německo a Nizozemí. V patách už jim ale kráčí také Čína nebo Japonsko. Na druhé straně barikády pak stojí tropické ráje – Filipíny, Malajsie, Thajsko, Vietnam a Indonésie.

Nahromaděný odpad v těchto částech světa už ale také překračuje limity a tvoří zásadní problém z hlediska bezpečnosti, ochrany přírody i lidského zdraví. Pobřeží těchto zemí pokrývají nánosy plastů, igelitových pytlíků a jiného znečištění. Nerecyklovatelný odpad lidé spalují nebo nesprávně ukládají tak, že se z nich začínají uvolňovat jedovaté výpary.

Na zákonný souhlas s dovozem odpadu vývozci kašlou

Pro regulaci šíření nebezpečného odpadu z jednoho státu do druhého byla pod záštitou OSN přijata Basilejská smlouva, která podmiňuje dovoz odpadu souhlasem cílového státu. Přestože ji potvrdilo 180 zemí, světoví vývozci odpadů odsouhlasení dovozu obcházejí, respektive jej přímo ignorují.

Spojené státy, které jsou největším vývozcem odpadu na světě, se proti této úmluvě dokonce ostře postavily. Naštěstí pro asijské země se USA hlasování o Basilejské úmluvě neúčastnily a její schválení tak nemohly ohrozit, a to k velkému nadšení postižených států. Ty díky úmluvě podnikají tvrdé protiútoky a posílají nelegálně obdržený odpad zpět.

Tuny nelegálně dováženého smetí vracejí zpět

Malajsie a Filipíny už si přestaly brát servítky a na základě Basilejské úmluvy všechen odpad, k jehož přijetí nebyl vydán souhlas, bez milosti vracejí nazpátek vývozcům. Prvně jmenovaná země tak vrací na 3000 tun materiálu. Sto tun kontaminovaného nepořádku odesílá zpátky Australanům, pět kontejnerů putovalo nazpět do Španělska loni v dubnu a dalších 60 kontejnerů dovezených pod falešnou záminkou.

Filipíny zrovna tak. 51 kontejnerů nehlášeného odpadu vrátila do Jižní Koreje, která byla nucena nést náklady za dopravu, čímž spravedlivě za svou chybu zaplatila. Velké napětí však vyvstává mezi Filipínami a Kanadou, které bylo vráceno 69 kontejnerů, které však Kanaďané nepřevzali a teď leží bezprizorně na soukromé skládce poblíž Manily. Zdejší soud v roce 2016 prohlásil, že Filipíny nejsou odpadkový koš a trval na tom, aby Kanada situaci napravila. Zatímco kanadský premiér Justin Trudeau potřeboval více času, z odpadu se mezitím uvolnily nebezpečné látky, které kontaminovaly přilehlé oblasti i vody okolního moře. Filipínští úředníci na to konto prohlásili, že čím déle se protistrana nebude mít k vyřešení této situace, tím spíše se oni sami rozhodnou vypustit nebezpečný odpad u kanadského pobřeží.

Snad tato situace povede k tomu, že se západní svět chytí za nos a konečně přijme odpovědnost za své vlastní problémy, ke kterým odpadové hospodářství jednoznačně patří.