Důstojný život bez tekoucí vody není možný, OSN chce zpřístupnit hygienu všem

Foto: Pixabay.com

Toalety a tekoucí voda jsou lidským právem, rozhodla Organizace spojených národů a zajištění dostupnosti hygieny a tekoucí vody zařadila jako jeden ze svých cílů do svého plánu udržitelného rozvoje.

Ačkoliv se situace v tomto směru v průběhu času zlepšuje, pro zajištění přístupu k základním hygienickým prostředkům pro všechny lidi po celém světě do roku 2030 by znamenalo zdvojnásobit dosavadní roční míru pokroku, což je v současných podmínkách nemožné. Na světě tak dál zůstanou miliony lidí bez přístupu k hygienickým prostředkům

Řešení iniciují nevládní organizace namísto vlád

I přesto, že situace se meziročně poněkud zlepšuje, stále se odhaduje, že kolem 785 milionů lidí po celém světě nemá přístup k tekoucí vodě a hygienickým toaletám. To obvykle znamená, že tito lidé nemají přístup k pitné vodě a běžně se vyprazdňují kdekoli je to zrovna možné. Tato situace je tristní a nejenže je na hony vzdáleno v růžových barvách malovanému obrázku moderní civilizace, ale navíc tento stav podporuje vznik a šíření chorob, které vlivem globalizace nemusejí zůstat pouze za hranicemi zemí třetího světa.

Namísto aby stav hygieny na území jednotlivých států řešily příslušné vlády, musejí se o pokrok zasadit nevládní organizace, které iniciují řešení a první kroky k poskytnutí úlevy v nedostatečně udržovaným komunitám. Nejhorší situace panuje zejména ve venkovských lokalitách, na které se často nedostává či přímo úplně zapomíná.

Uprchlická krize situaci zhoršuje

Problematika masové migrace z posledních let vede ke komplikacím také z pohledu hygienického zabezpečení oblastí uprchlických táborů. Příliv velkého počtu nových obyvatel totiž nebývale zatěžuje místní vodní zdroje, které nemají kapacitu zvládnout tak vysoký náhlý odběr vody.

Uprchlíci v táborech tak často čelí nebývale děsivým hygienickým podmínkám, které podporují šíření chorob. Největším problémům pak čelí země, jejichž situace je z hlediska dostupnosti hygieny i bez migrujících lidí bezútěšná.

Hygiena by neměla být luxus

Iniciativa s názvem Světový den toalet se zakládá na rezoluci OSN přijaté v červenci roku 2013 a hlásá motto „Sanitační zařízení pro všechny“. Tato iniciativa vznikla proto, aby upozornila na nepřístupnost základních služeb, jako je vodovodní síť, kanalizace nebo splachovací toalety pro populaci čítající až 2,5 miliardy lidí, což je čtvrtina celosvětové populace.

Kvůli tomu jsou v některých zemích lidé nuceni vykonávat svou potřebu na veřejných prostranstvích, což vede nejenom k vysokému riziku šíření infekčních chorob, ale také k ponížení a potencionálnímu násilí a znásilňování žen. Tématem posledního mezinárodního dne toalet byla „rovnost a důstojnost“ jakožto požadavek na zajištění dosud nedostupných hygienických zařízení, které však vyžaduje globální spolupráci, úsilí postižených komunit a také změnu společenských norem.