Muzeum genocidy připomíná hrůzovládu Rudých Khmerů v Kambodži

Foto: Pixabay.com

Totalitní komunistický režim v Kambodži 70. let 20. století se stal svou krutostí doslova pověstným. Tehdejší nacionalistická ultrakomunistická organizace s názvem Rudí Khmerové se dostala k moci po občanské válce a následném převratu po skončení války ve Vietnamu a během necelých pěti let připravila o život na dva miliony Kambodžanů. V místech tehdejších hromadných hrobů následně vyrostl památník a muzeum, které slouží jako odstrašující příklad následujícím generacím.

Byl to sociální experiment

Poté, co získali podporu velké části obyvatelstva po zdecimování země americkými vojsky likvidující zdejší zásobovací centra Vietcongu, Rudí Khmerové obsadili hlavní město a nastolili bezprecedentní krutovládu. Pod záminkou sociálního experimentu zbortili veškeré principy, na nichž stojí lidská civilizace.

Zrušili peníze, rozpustili rodiny, zavedli šestnáctihodinovou všeobecnou pracovní povinnost a sebemenší prohřešky trestali smrtí. Zabíjeli intelektuály jakožto nepřítele státu. Ze škol vznikala vězení, kde byli vězni nelidsky mučeni a jejich mrtvá těla byla pohřbívána do hromadných hrobů na tzv. vražedných polích.

Turistické cíle pro otrlé

Prostory utrpení a smrti milionů Kambodžanů se proměnila na turistická místa. Památník na vražedných polích a Muzeum genocidy S-21 v hlavním městě Phnom Penhu je pro mnohé něčím strašlivým, připomínkou událostí, které se nikdy neměly stát. Nicméně jejich autoři jsou přesvědčeni, že jakkoliv strašlivý, totalitní režim Rudých Khmerů by neměl zůstat zapomenut. Už kvůli mladým Kambodžanům, kteří si zaslouží znát pravdu.

 Je to ale podívaná jen pro silné povahy. Muzeum Tuol Sleng v Phnom Penhu vzniklo v budově školy, která pod označením S-21, sloužila během totality jako vězení, jímž prošlo kolem 16 000 lidí, včetně žen a dětí. Malé děti byly popravovány ihned, ostatní byli podrobeni krutým výslechům.

Každý nový vězeň byl vyfotografován a zařazen do kartotéky. Všichni vězni, vyjma dětí, byli vyslýcháni a mučením nuceni k doznání spolupráce s tajnými službami Ruska a USA. Po jejich doznání byli popraveni. Z poprav i smrti během mučení si Khmerové pořizovali fotodokumentaci, kterou zařazovali do složek vězňů. Tyto složky jsou dnes součástí expozice muzea.

Téměř třicet let po skončení režimu byli soudním tribunálem OSN za zločiny proti lidskosti odsouzeni pouze tři Rudí Khmerové – ředitel věznice S-21 , jeden přední diplomat a hlavní ideolog organizace. Vůdce režimu Pol Pot zemřel na zástavu srdce ve svém domě v džungli.