Indická města Bombaj a Bera poskytují útočiště leopardům. Zachrání tím ohrožený druh?

Foto: Pixabay.com

Pytláci a odlesňování krajiny. To jsou dvě příčiny poklesu počtu levhartů skvrnitých neboli leopardů, jejichž jméno je už na seznamu ohrožených zvířat. Ve dvou indických městech ale dosáhli neuvěřitelné situace, kdy lidé žijí s leopardy harmonicky vedle sebe.

Populace na území jejich indické domoviny čítá asi 15 000 jedinců a neustále klesá. Během posledních desetiletí bylo zdokumentováno na 3000 leopardů padlých rukou pytláků. Skutečné množství je však nejspíš mnohem vyšší.

Velkým problémem pro tento druh je odlesňování krajiny, čímž zvířata přicházejí o své přirozené prostředí. Levharti jsou zvyklí trávit většinu svého času ve větvích stromů, na zem slézají pouze za účelem lovu. Část populace těchto zvířat se ale přestěhovala na území indických měst a nejenže zdejším lidem neškodí, ale naopak zde žijí ve vzájemném míru a harmonii. Tedy alespoň většinou.

Bera – vesnice s nejvyšší koncentrací zvířat na světě

Nejlepším příkladem harmonické koexistence lidí a šelem vedle sebe je vesnice Bera ležící v severozápadním indické provincii Uttar Pradesh. Bera se díky tomu stala také turisticky vyhledávanou oblastí milovníky volně žijících zvířat. Je zajímavostí, že tato vesnice je oddána uctívání hinduistického boha Šivy, který jakožto zosobnění divokosti bývá zobrazován v leopardí kůži.

Soužití s leopardy se ale ani tady neobejde bez komplikací. Místní zemědělci zaznamenali časté případy leopardů útočících na hospodářská zvířata. Nezřídka bývají divoké kočky spatřeny, jak táhnou mrtvou kozu, ovci nebo tele. Ministerstvo lesního hospodářství však každou vzniklou škodu proplatí, nehledě na to, že místní ulovená zvířata považují za obětinu pro boha Šivu, za niž se jim dostane dvojího požehnání.

V Bombaji pomáhají řešit problém s toulavými psy

Soužití se svěří však není doménou pouze malé vesnice. Levharti skvrnití žijí po boku lidí rovněž v indické metropoli Bombaji. Také zde se oba druhy naučili žít ve vzájemné symbióze bok po boku. Ve zdejších podmínkách navíc žijí jako jistá forma přirozených likvidátorů nechtěných a problematických obyvatel města – toulavých vzteklých psů. Předtím, než se leopardi do města nastěhovali, bylo každoročně nahlášeno 80 tisíc případů pokousání člověka toulavým psem a více než 500 lidí zemřelo na nákazu vzteklinou.