Jak se v Číně vdávají duchové – tradice, která přetrvala

Foto: Pixabay.com

Z našeho pohledu to může znít jako naprosto přitažené za vlasy. Avšak v Číně je velmi silná kultura posmrtného života, na což nemůžeme v tomto kontextu zapomínat. Manželství je také velmi důležitým svazkem východní kultury a v Číně to není pouze o zachování pokrevní kontinuity rodu. Čínští rodiče se tak chtějí ujistit, že žádné z jejich dětí nezůstane mimo manželský svazek, a to ani po smrti.

Co nezničila ani komunistická propaganda

Každý ví, že v Číně mnoho desetiletí vládne jedna strana. Ani socialismus a komunistická vláda však není dostatečně silná na potírání více než 3000 let starých tradic. Zejména ve venkovských provinciích Číny tak panuje praxe vytvořit svazek se zesnulými lidmi, aby se mohli stát manželem a manželkou v posmrtném životě. Pokud někdo v Číně zůstane takzvaně single, je označován jako:

  • „holá větev“,
  • příp. někdo, kdo byl „opomenut“.

Rodiče svých dětí tak vyvíjejí opravdu velké úsilí, aby zajistili, že jejich děti budou v manželském svazku, a to i po smrti. Je to praktikováno také Číňany ze Singapuru, kde se tato praxe nazývá Yin Ch’u.

Manželství až za hrob a život po smrti

Číňané z venkova jsou často překvapení, že na toto téma existují dokonce odborné studie. Sami totiž manželství s mrtvým považuji za něco přirozeného. Čínská vláda podporuje přímou kremaci mrtvých těl, nicméně na venkově se stále pohřbívá manžele v hrobech vedle sebe. A to rovněž tehdy, pokud byli oddáni pouze hodiny před smrtí nebo až po smrti.

Tradicí čínských rodin je, že se starají o své zemřelé dlouho potom, co odešli. Dokonce se pálí „duchovní peníze“, aby zemřelí měli peníze v posmrtném životě. Konkrétní zvyky se však liší podle daného regionu, ale obecně v čínských kulturách je velká víra v posmrtný život. Číňané věří, že pokud si rodina zemřelé pamatuje a oslavuje je, mohou zemřelí žít spokojený posmrtný život.

Obchod s mrtvými?

Je zde také odvrácená strana této na první pohled neškodné praktiky oddávání se zemřelými. Samotný manželský svazek totiž může vzniknout pouze za přítomnosti mrtvého těla. To je lákavé zejména pro Číňany z venkova, kteří jsou velmi chudí, a tak neváhají prodat těla svých zemřelých za účelem sňatku třeba i naprostému cizinci.

Cena za takové tělo v dobrém stavu se může vyšplhat až na 20 000 jenů. To je samozřejmě velmi vítaný přivýdělek v oblastech, kde je hlavním zdrojem obživy zemědělství a chov dobytka. Navíc to dokáže aspoň na malou chvíli zalepit mezeru po chybějícím páru rukou, které už nemohou u rodinného hospodářství vypomáhat.