Nejbarevnější svátek světa, to je hinduistický festival Holi

Foto: Pixabay.com

Všude barvy, oheň, veselí a zpěv. To je každoroční oslava svátku Hólí, který se slaví zejména na území Indie a Pákistánu, v posledních letech se však šíří i do ostatních částí Zeměkoule a setkat se s ním můžeme už i třeba v Německu. Slaví se v den posledního zimního úplňku, tedy přesně měsíc před našimi Velikonocemi a je považován za nejbarevnější a nejbláznivější svátek světa.

Oslava věrnosti a vítězství dobra nad zlem

Svátek Hólí má svůj původ ve starověké védské kultuře Indického subkontinentu. Slaví se na počest dávného královského syna Prahladu, který odmítl svého tyranského otce uctívat jako boha, jak si to vyžadoval, a nadále zachoval svou věrnost bohu Všinuovi. Král Hiranyakshyap jej za jeho opovážlivost chtěl potrestat.

Žádný trest však na Prahladovo rozhodnutí neměl vliv, a tak jej jeho zlá teta Holika vzala na hořící hranici, sama zakryta nehořlavým pláštěm. Burácející plameny z ní však tento plášť strhly a namísto ní obalil Prahlada. Takto byl věrný uctívač svým bohem zachráněn.

Z tohoto důvodu jsou oslavy svátku Hólí zahajovány zapálením hranice, která má symbolizovat vítězství dobra nad zlem. Mimoto také symbolizuje zbavení se chyb minulosti, ukončení konfliktů a smíření se s ostatními lidmi. Je to také oslava začátku nového hindského roku a slavností jara.

Pálení hranic a exploze barev

Tyto svátky slaví celá společnost bez rozdílu vrstev nebo povolání po dobu dvou dnů. Všechno začíná už několik dnů předem kdy se shromažďuje dřevo pro zapálení ohňů, které obvykle hoří v parcích, v blízkosti chrámů a jiných otevřených prostorách. Na každou hranici se umisťuje figurína představující zlou Holiku. V každé domácnosti se zásobují jídlem a nápoji a především také barevnými pigmenty, bez kterých se žádná správná oslava Hólí neobejde.

V předvečer Hólí po západu slunce se zapálí připravené hranice, kolem nichž lidé tancují a zpívají. To je první část festivalu nazvaná Holika Dahan, neboli zabití Holiky. Druhý den začíná Rangwali Holi, hlavní část oslav spojená s nevázanými veselicemi a hrou barev. Děti a mladí lidé jsou vyzbrojeni práškovými barvami či barevnými roztoky, které rozprašují do svého okolí prostřednictvím naplněných balonků či vodními pistolemi.

Festival barev v Evropě

Ačkoliv má tento svátek svůj původ v indickém prostředí a hindských legendách, stále více se oslavy barev rozšiřují také do dalších částí světa. Zdomácněly třeba v německých městech jako je Mnichov, Berlín nebo Drážďany a šíří se také do USA, Velké Británie a dalších zemí.