Srí Lanka je cestovatelské ztracené nebe a skýtá chrámy i divokou přírodu

Foto: Pixabay.com

Ostrovní stát ve tvaru slzy byl dlouho lidmi považován za součást Indie. Ačkoliv se jedná o suverénní zemi, její fyzická i kulturní blízkost s tímto národem je nezanedbatelná. Tyto země mají společnou kulturu vycházející z buddhismu, která se projevuje v množství zdejších buddhistických chrámů a duchovních útočišť. V posledních letech se nejen díky tomu stala tato „perla indického oceánu“ nebo také „ztracené nebe“ oblíbenou turistickou destinací, a to nejen kvůli zdejším enormně nízkým cenám.

Ceylonský čaj a stovky vodopádů

Srí Lanka byla z dob britské kolonizace známa pod názvem Ceylon, odkud pochází proslulý černý ceylonský čaj. Aby také ne, čaje s výrazně uklidňujícími účinky jsou jedním z nejvýraznějších specifik tohoto národa a za účelem jeho pěstování je zde vyhrazeno kolem čtvrt milionu hektarů zdejší orné půdy.

Mimo čajové kultury láká země návštěvníky svou rozmanitou přírodou. Zdejší pralesy skýtají domov velké populaci divoké zvěře včetně některých ohrožených druhů, pro něž je zde vymezeno 15 parků a přírodních rezervací. Na území ostrova je možno nalézt také na 350 vodopádů a po obvodu ostrova se táhnou krásné exotické pláže. Srí Lanka navíc působí svou atmosférou zvláště uklidňujícím a laskavým dojmem. Zdejší lidé jsou také považováni za jeden z nejmilejších národů světa.

Historie plná válek a dobyvatelů

První historické zmínky o ostrově ležícím poblíž indického pobřeží pocházejí právě z pera jeho prvních dobyvatel. Kroniky z období kolem 6. století před Kristem referují o vstupu indických vojsk vedených princem Vijayou na ostrov, kde založili svoje království. to se stalo kolem roku 483 př.n.l. Už před touto událostí byl však ostrov cílem invazivního národa Arijanů, kteří si násilně přivlastnili domov původních zdejších kmenů Yaksha a Naga, což bylo v dobách starověku považováno za dílo démonů a ďáblů.

Od té doby až do 12. století po Kristu byla Srí Lanka neustále v hledáčku invazivních výbojů indických dynastií. Po pár staletích relativního klidu začalo o toto území jevit zájem kolonizátorské Portugalsko a o tři staletí později pak Velká Británie. Její nadvlády se země zbavila až roku 1948, načež si o dvacet let později Ceylon přejmenoval na Srí Lanku, aby tak definitivně smazal veškeré stopy po britských kolonizátorech.

Po občanské válce konečně nastolili mír

Klid ale ostrované nenašli ani potom. Počátkem 80. let 20. století se začalo vyostřovat napětí mezi zdejší vládou a rebelskou organizací nazvanou Tamilští tygři kvůli vyloučením indických dělníků z území Srí Lanky. Tento konflikt vyústil až v občanskou válku trvající téměř třicet let a vykoupenou životy 80 tisíc lidí.

Během své existence si tato země nikdy neuchovala mírový stav na příliš dlouhou dobu. Až ve 21. století je národ Srí Lanky připraven růst jakožto plně autonomní stát sdružující tři etnické skupiny – sinhálce, tamily a muslimy, z nichž prvně jmenovaní tvoří tři čtvrtiny zdejší populace.

Díky zdejšímu historickému mísení kultur je srílanská kultura velmi pestrá a různorodá. Na jejím území je možno najít chrámy buddhistické, hinduistické, ale i muslimské nebo křesťanské. Buddhismus zde sice dominuje, nicméně spolu s ostatními náboženskými skupinami zde koexistuje ve vzájemné harmonii a respektu.