Xiangliu: Hadí démon, který pustošil svět

Foto: Pixabay.com

Příběh o hadím démonovi Xiangliu sahá až do dob první čínské civilizace, tenkrát mimořádně vyspělé kultury. Toho času bylo lidstvo pevně spjato s bohy, kteří běžně zasahovali do lidského života. A jednoho dne se proti „dobrým“ bohům postavilo čiré zlo, jehož byl hadí démon Xiangliu nástrojem. Kam vstoupil, tam po sobě zanechával smrt, velké povodně a neutuchající chaos.

Řádění hadího démona začíná v době, kdy se zlý vodní bůh Gonggong postaví proti ostatním bohům, a snaží se zaplavit svět, aby nad ním získal úplnou moc. Chtěl totiž ukázat lidem, zvířatům i ostatním bohům, kteří nazývali suchou zemi domovem, že je vlhká a „zavodněná“ krajina mnohem lepší.

Sám vodní bůh Ganggong byl částečně podobný hadovi, a není proto divu, že zvolil nástrojem ničení země právě devítihlavého hadího démona. Xiangliu páchal škody v celé zemi po dlouhou dobu: Kudy se prohnal, tam zničil veškerý život, zdevastoval životní prostředí a zanechal po sobě jenom rozbahněné koryto. Chvíli se zdálo, že zlý vodní bůh uspěje, a vytvoří svůj „dokonalý svět“.


Na poslední chvíli vstupuje do cesty hadímu monstru a jeho pánovi krásná bohyně Nüwa, která byla – stejně jako vodní bůh Ganggong – na půl had a na půl člověk. Nüwa sestoupila z nebes a vrhla se vstříc apokalyptické pohromě. Po dlouhém a nelítostném boji byli nakonec Ganggong i jeho poddaní poraženi a zabiti. Když spatřil pád svého mistra démon Xiangliu, probudil se v něm nezkrotný vztek, a zběsilým tempem uprchl. Nüwu velmi rozhořčilo, že Xiangliu jejímu hněvu unikl, a věděla, že musí být co nejdříve zastaven. Nejdříve se ale musela vypořádat s následky vlastního boje …

V hadím démonovi se nahromadilo tolik hněvu, že začal prosakovat skrze jeho kůži, a zanechávat toxické stopy všude, kudy se prohnal. Hnijícími močály, které bůh Gonggong vytvořil, se toxická nákaza rychle šířila. Jestliže nebude Xiangliu co nejdříve zastaven, bude zničen i zbytek úrodné půdy a čínské civilizace.


Devítihlavému monstru se staví do cesty mocný čínský válečník Yu, později známý jako Nebeský vladař. Jakmile dorazí toxická zkáza k dosud nezničenému území, bez váhání se Yu vrhá do boje proti hadímu démonovi. Nelítostný boj v rozbahněném močále plném toxické mlhy trval dlouho, a nejednou se zdálo, že bude Yu poražen. Rychlou lstí a patřičnou silou nakonec čínský bojovník uťal mytickému démonovi hlavu, a zamezil tak dalšímu pustošení země.

I když byla čínská civilizace z nejhoršího venku, problémy ani zdaleka nekončí. Ganggong a Xiangliu po sobě zanechali příliš mnoho zkázy, jejíž následky i nadále ničily život a úrodnou půdu. Celá země Szechuan byla zahalena zelenou mlhou, a místo poslední bitvy zmáčeno vysoce toxickou krví hadího démona. Oblast byla natolik zničená, že by v zemi nerostly žádné plodiny, a zvířata by se k oblasti nepřiblížila – a kdyby ano, dozajista by uhynula. Yu musel rychle přemýšlet, jak zastavit šíření zkázy, a odklidit její následky. Lidé začínají hladovět a civilizace se pomalu rozpadá.


Yu se pokoušel znovu a znovu vykopat půdu zničenou krví devítihlavého stvoření, ale jeho tempo bylo příliš pomalé. Démonická krev se stále více vsakovala do hlubin země, a rozežírala ji zevnitř. Naštěstí ovládal Yu kromě boje také inženýrství a konstruování, a svými činy si naklonil bohy. S jejich pomocí nejdříve ručně vykopal hluboké údolí pod horou Kunlun, a následně sestrojil dopravní pás poháněný ozubenými koly. Na ten postupně nakládal toxickou hlínu, a naplnil s ní skalnaté údolí, kterým nemohla krev prosakovat.

S propůjčenou boží silou se pustil Yi do budování svatyní, které postavil ve všech postižených oblastech. Prostřednictvím velkolepých svatyní mohli dobří bohové vstupovat do postižených oblastí, a odklidit z nich následky zlého boha Ganggonga. Za neskutečné odhodlání a porážku hadího démona Xiangliua, učinili bohové z Yua čínského císaře. Ten okamžitě začal s budováním čínské společnosti nazývané královstvím Xiam, a po celou dobu jeho vladaření se všichni obyvatelé země těšili velké prosperitě.


Yu byl pro své činy označován Yu Velký (Yu the Great), rovněž známý jako Nebeský vladař. Podle historických spisů byl Yu osmým pravnukem Žlutého císaře, legendárního válečníka a zakladatele čínské civilizace a kultury.