Býval obchodním centrem na Hedvábné stezce, pak se na 900 let klášter Mo-kao ztratil

Foto: Pixabay.com

Jak se mohlo ztratit tak významné obchodní centrum, jakým byl klášter Mo-kao? Jeskynní komplex pravidelně rabovali bandité; aby kněží klášter zachránili, rozhodli se jej zapečetit.

Mo-kao nebo také Jeskyně tisíce Buddhů je rozsáhlý komplex jeskyní na severu Čínské lidové republiky. Velkolepá stavba vytesaná ve skále ukrývá vědomosti i bohatou historii, která byla na téměř tisíc let ztracena. Mo-kao patřilo k důležitým křižovatkám na Hedvábné stezce prcházející středem provincie Kan-su, kde končila ve městě Si’an (Xi’an), tehdejším hlavním městě země. Význam Mo-kao rychle stoupal také mezi buddhisty, pro které představovaly Jeskyně tisíce Buddhů na několik staleti významné náboženské centrum.

O něco méně je Mo-kao známo jako Tunchuangské jeskyně – tento název získalo podle 25 km vzdáleného města.

Ztracená historie jeskynního kláštera Mo-kao

Už od starověku byla oblast Tunchuangských jeskyní obydlena a představovala jedno z hlavních center na severu Čína. Na významu jí pak nejvíce přidala Hedvábná stezka, která klášter křižovala. Slávy si Mo-kao užívalo jen několik staletí. Kvůli neustálým nájezdům banditů začalo být místo pro život příliš nebezpečné, a v roce 1 000 ji opustili i poslední obyvatelé. Trvalo téměř 900 let, než se do jeskyní opět vrátil život. Při tomto opětovném objevení bylo v buddhistickém klášteru nalezeno téměř 60 tisíc textů a značné množství nástěnných maleb. Ve více než tisící místnostech je také skryto 492 malých buddhistických chrámů.

Umění i spisů vzniklo podstatně více, všechno však bylo na počátku 11. století zazděno a došlo k úplnému opuštění oblasti. Místní obyvatelé se obávali muslimských a tibetských nájezdníků, kteří chrám pravidelně plenili. O znovuobjevení se zasloužil v roce 1 900 taoistický mnich Wang Jüan-lu. Krátce poté podléhaly jeskyně rozsáhlému zkoumání a teprve v roce 1949 byly prostory zpřístupněny veřejnosti.

Hloubení jeskyní Mo-kao „nařídil“ Buddha po své smrti

Podle zdejších legend měl v roce 366 jeden z mnichů vizi tisíce Buddhů, čímž podnítil k hloubení jeskyní, jejichž počet nakonec přesáhl hranici tisíce. Skalní místnosti poskytovaly mnichům útočiště, sloužily jako ubytovací prostory, sklady, ale i jako učebny či místa k meditaci. Díky své poloze sem proudily neutuchající davy poutníků i obchodníků, a počet obyvatel tak razantně vzrostl natolik, že se stal klášter Mo-kao na dlouhou dobu jedním z nejdůležitějších buddhistických center. Přesto nemělo žádnou armádní ochranu, ačkoliv bylo i relativně bohaté.

Každý poutník po sobě něco zanechal

Mniši i poutníci, kteří Mo-kao navštívili, po sobě zanechali nástěnnou malbu nebo text. Kromě dekorace měly malby určitý význam při meditacích, jejichž cílem bylo procitnutí. Nástěnné malby v celém komplexu zaujímají plochu téměř 42 000 km2.

Jeskyně tisíce Buddhů ukrývá nejstarší knihu na světě

V roce 1987 byl jeskynní komplex zapsán do seznamu UNESCO. V současné době je jedním z nejvyhledávanějších míst země návštěvníky z celého světa. Jedním z nejvýznamnějších objevů je kopie Diamantové sútry pocházející z roku 868. Jedná se o nejstarší dochovanou ručně tištěnou knihu na světě – jejím autorem je Wang Ťie a byla vytištěna pomocí dřevěných matric.

Vydejte se do ztraceného kláštera Mo-kao

Nejrychlejší cesta do Mo-kao vede z města Tun-chuang, které leží 25 km daleko.