Xiangliu: Hadí démon, který pustošil svět

Foto: Pixabay.com

Příběh o hadím démonovi Xiangliu sahá až do dob první čínské civilizace, tenkrát mimořádně vyspělé kultury. Toho času bylo lidstvo pevně spjato s bohy, kteří běžně zasahovali do lidského života. A jednoho dne se proti „dobrým“ bohům postavilo čiré zlo, jehož byl hadí démon Xiangliu nástrojem. Kam vstoupil, tam po sobě zanechával smrt, velké povodně a neutuchající chaos.

Řádění hadího démona začíná v době, kdy se zlý vodní bůh Gonggong postaví proti ostatním bohům, a snaží se zaplavit svět, aby nad ním získal úplnou moc. Chtěl totiž ukázat lidem, zvířatům i ostatním bohům, kteří nazývali suchou zemi domovem, že je vlhká a „zavodněná“ krajina mnohem lepší.

Sám vodní bůh Ganggong byl částečně podobný hadovi, a není proto divu, že zvolil nástrojem ničení země právě devítihlavého hadího démona. Xiangliu páchal škody v celé zemi po dlouhou dobu: Kudy se prohnal, tam zničil veškerý život, zdevastoval životní prostředí a zanechal po sobě jenom rozbahněné koryto. Chvíli se zdálo, že zlý vodní bůh uspěje, a vytvoří svůj „dokonalý svět“.


Čtěte také: Tradiční čínský příběh, jak obr Pchan-ku stvořil zemi


Na poslední chvíli vstupuje do cesty hadímu monstru a jeho pánovi krásná bohyně Nüwa, která byla – stejně jako vodní bůh Ganggong – na půl had a na půl člověk. Nüwa sestoupila z nebes a vrhla se vstříc apokalyptické pohromě. Po dlouhém a nelítostném boji byli nakonec Ganggong i jeho poddaní poraženi a zabiti. Když spatřil pád svého mistra démon Xiangliu, probudil se v něm nezkrotný vztek, a zběsilým tempem uprchl. Nüwu velmi rozhořčilo, že Xiangliu jejímu hněvu unikl, a věděla, že musí být co nejdříve zastaven. Nejdříve se ale musela vypořádat s následky vlastního boje …

V hadím démonovi se nahromadilo tolik hněvu, že začal prosakovat skrze jeho kůži, a zanechávat toxické stopy všude, kudy se prohnal. Hnijícími močály, které bůh Gonggong vytvořil, se toxická nákaza rychle šířila. Jestliže nebude Xiangliu co nejdříve zastaven, bude zničen i zbytek úrodné půdy a čínské civilizace.


Čtěte také: Čínský drak: Ochránce lidu a symbol moci


Devítihlavému monstru se staví do cesty mocný čínský válečník Yu, později známý jako Nebeský vladař. Jakmile dorazí toxická zkáza k dosud nezničenému území, bez váhání se Yu vrhá do boje proti hadímu démonovi. Nelítostný boj v rozbahněném močále plném toxické mlhy trval dlouho, a nejednou se zdálo, že bude Yu poražen. Rychlou lstí a patřičnou silou nakonec čínský bojovník uťal mytickému démonovi hlavu, a zamezil tak dalšímu pustošení země.

I když byla čínská civilizace z nejhoršího venku, problémy ani zdaleka nekončí. Ganggong a Xiangliu po sobě zanechali příliš mnoho zkázy, jejíž následky i nadále ničily život a úrodnou půdu. Celá země Szechuan byla zahalena zelenou mlhou, a místo poslední bitvy zmáčeno vysoce toxickou krví hadího démona. Oblast byla natolik zničená, že by v zemi nerostly žádné plodiny, a zvířata by se k oblasti nepřiblížila – a kdyby ano, dozajista by uhynula. Yu musel rychle přemýšlet, jak zastavit šíření zkázy, a odklidit její následky. Lidé začínají hladovět a civilizace se pomalu rozpadá.


Čtěte také: Čínské vynálezy, které změnily svět


Yu se pokoušel znovu a znovu vykopat půdu zničenou krví devítihlavého stvoření, ale jeho tempo bylo příliš pomalé. Démonická krev se stále více vsakovala do hlubin země, a rozežírala ji zevnitř. Naštěstí ovládal Yu kromě boje také inženýrství a konstruování, a svými činy si naklonil bohy. S jejich pomocí nejdříve ručně vykopal hluboké údolí pod horou Kunlun, a následně sestrojil dopravní pás poháněný ozubenými koly. Na ten postupně nakládal toxickou hlínu, a naplnil s ní skalnaté údolí, kterým nemohla krev prosakovat.

S propůjčenou boží silou se pustil Yi do budování svatyní, které postavil ve všech postižených oblastech. Prostřednictvím velkolepých svatyní mohli dobří bohové vstupovat do postižených oblastí, a odklidit z nich následky zlého boha Ganggonga. Za neskutečné odhodlání a porážku hadího démona Xiangliua, učinili bohové z Yua čínského císaře. Ten okamžitě začal s budováním čínské společnosti nazývané královstvím Xiam, a po celou dobu jeho vladaření se všichni obyvatelé země těšili velké prosperitě.


Čtěte také: Velká čínská zeď: Symbol nezměrného bohatství


Yu byl pro své činy označován Yu Velký (Yu the Great), rovněž známý jako Nebeský vladař. Podle historických spisů byl Yu osmým pravnukem Žlutého císaře, legendárního válečníka a zakladatele čínské civilizace a kultury.