Potíže s importovanými odpadky: Asie není vaše skládka, vzkazují místní Západu

Vyspělé západní země nevědí, co s vlastními odpadky, a tak je ve velkém posílají do Asie. Mezinárodní obchod s odpadky se už dávno vymkl kontrole a konflikty se stále prohlubují. Političtí zástupci průmyslově vyspělých zemí, které produkují až tisíce tun odpadu denně, se snaží problému s odpady ve své přírodě zbavit tak, že využívají volného postoje úřadů v některých východoasijských státech, na jejichž území pak posílají obří lodě plné svých odpadků, které se pak skladují ve zdejší přírodě, kam uvolňují toxické látky. Hromadění odpadu ale začíná silně dopadat na zdraví zdejšího životního prostředí a dosud benevolentní političtí zástupci se začínají stavět na odpor a odpadky houfně vracejí zpět tam, odkud přišly.

Z východní Asie si státy udělaly odpadkový koš

Největšími producenty odpadů, které se vyvážejí na území asijských států, patří zejména Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Francie, Španělsko, Belgie, Německo a Nizozemí. Tyto nejvyspělejší světové státy pak veškerou svou produkci harampádí posílají na Filipíny, do Malajsie, Thajska, Vietnamu a do Indonésie. Přitom ještě do nedávna byla největším dovozce odpadu Čína, která během roku 2012 na své území přijala celých devět milionů tun odpadu z vyspělých států. Vzhledem k nebezpečně narůstajícímu znečištění ale příjem cizích odpadků stopla a vyspělé státy si jako svůj odpadkový koš musely vybrat jinou zemi. Malajsie se pak jevila jako logickou druhou možností, a to i pro recyklační společnosti v samotné Číně a Japonsku.

Hromadění odpadu v pobřežních pásech v Malajsii, na Filipínách a v Thajsku výrazně ovlivňuje zdejší životní prostředí. Znečištění je tu nezměrné a většina odpadu je takřka neodstranitelná. Jediná cesta, jak se tohoto nerecyklovatelného odpadu zbavit, vede přes jeho spalování, případně přes jeho neregulované ukládání kdekoliv v přírodě, kde se z nich často uvolňují jedovaté výpary, což poškozuje zemi, lidi i celé životní prostředí. Tato situace začala být tak neúnosná, že zdejší vlády řekly „Ne“ a začaly ilegálně přivážený odpad odesílat zpátky.

Basilejská úmluva: K dovozu odpadu je nutné získat souhlas

Organizace spojených národů nedávno zasedala a jednala o tomto palčivém problému. Více než 180 zemí se shodlo na tom, že vývozci odpadu budou nejprve povinni získat svolení úřadů cílové země předtím, než na její území přemístí nerecyklovatelný a kontaminovaný plastový odpad. Toto rozhodnutí přišlo ve správnou dobu, protože mnoho zemí už se dávno nezdržovalo tím, že by se snažily získat souhlas s tím, že mohou odpad na území asijských států vyvézt. Zatímco spousta asijských zemí toto rozhodnutí oslavilo, Spojené státy, které jsou největším vývozcem odpadu a plastů na světě, se proti této dohodě silně postavily. Naštěstí nejsou z těch zemí, které by o schválení dohody rozhodovaly. „Skutečnost, že USA již nebudou moci používat zbytek světa jako skládku plastového odpadu, je velmi významným vítězstvím pro životní prostředí a globální spravedlnost,“ uvedl Jim Puckett ze sítě Basel Action Network ohledně schválení Basilejské úmluvy.