Hrozí z Asie nová pandemie? Rizika skutečně existují

Vědci přišli nedávno s alarmujícím zjištěním, podle něhož by se Čína mohla stát epicentrem pandemie nového chřipkového kmenu. Tento kmen chřipky postihuje sice primárně prasata, podle názoru odborníků je však již zaznamenám i jeho přenos na člověka, což je velice znepokojující.

Podobně jako u aktuální pandemie koronaviru hrozí i u tohoto kmenu chřipky, že by mohlo dojít k jeho následným mutacím, které zvyšují riziko přenosu a mohou vyústit v epidemii, případně až pandemii.

Pro přehlednost je třeba připomenout, že

  • epidemie je takový výskyt onemocnění, kdy se případy hromadí jak časově, tak i místně a vzájemně souvisejí, zatímco u
  • pandemie se jedná již o rozsah extrémně velký, který zasahuje větší část světa.

Nový nebezpečný virus

Pokud jde o nový kmen chřipky, zdá se, že existují odůvodněné obavy a je třeba všechny případy nákazy monitorovat a kontrolovat, a to zejména z toho důvodu, že lidský organismus na tento kmen ještě nemá a ani nemůže mít vybudovanou imunitní obranu.  V první linii určené pro podrobný monitoring jsou vedle prasat jako přirozených nositelů viru také zejména zaměstnanci pracující v oblasti chovu prasat a následného zpracovávání jejich masa a dalších produktů. Vědci rovněž varují, že s těmito preventivními opatřeními není radno otálet.

Potenciálně nebezpečných virů a jejich kmenů, které odborníci sledují, je samozřejmě více, ale tento čínský kmen patří aktuálně k těm, které mají největší potenciál vyvolat epidemický a možná až pandemický rozsah jeho výskytu.

Předchozí pandemie prasečí chřipky

S virem přenášeným prasaty už lidstvo zkušenosti má, zatím poslední pandemie vypukla v roce 2009. Pokud jde o její následky, nebyly naštěstí tak devastující, jak se původně předpokládalo. Jedním z důvodů může být skutečnost, že se ukázalo, že skupina osob, která bývá podobnými epidemiemi a pandemiemi ohrožena nejvíce, tedy starší generace, má překvapivě proti tomuto viru určitou přirozenou imunitu. To je zřejmě způsobeno tím, že před lety již lidstvo bylo obdobnými typy viru postiženo. Tento virus z roku 2009 byl označen jako A/H1N1pdm09 a lidé se proti němu chrání pravidelným každoročním očkováním.

Podobný, a přesto jiný kmen

Pokud jde o nový nebezpečný virus přenášený prasaty, ten byl označen jako G4 EA H1N1.

Z dosavadních výzkumů vyplývá určitá podobnost s virem A/H1N1pdm09, ale se signifikantními rozdíly.

Pokud se týká části lidského těla, kterou tento virus napadá, jedná se o buňky dýchacích cest, v nichž se úspěšně množí a může vytvářet četné mutace.

Lékaři a imunologové objevili v tělech lidí, kteří byli v období od roku 2011 až do roku 2018 zaměstnání v odvětví zabývajícím se jak chovem, tak i následným zpracováním prasat, stopy nedávné infekce, se kterou si však dostupná vakcína zcela neporadí.

Koronavirus nemusí být jediný

Je samozřejmé, že nejen odborným světem v současnosti hýbe aktuálně probíhající epidemie koronaviru označeného jako SARS-CoV-2, vědci však oprávněně varují, že je třeba mít na paměti i jiné potenciální hrozby a důkladně monitorovat i jiné nebezpečné viry.

Chřipkové viry jsou velice proměnlivé a úspěšně mutují, proto je třeba pravidelně přizpůsobovat také vakcíny, tak, aby byly i nadále účinné. Přes tyto obávané vlastnosti virů však chřipkové epidemie jen velice zřídka narostou do pandemických rozměrů.

Britští vědci upozorňují na to, že je potřeba věnovat zvýšenou pozornost onemocněním hospodářských zvířat, která lidstvo chová, protože s těmi mají lidé mnohem těsnější a častější fyzický kontakt než s volně žijícími živočichy a zvyšuje se tak riziko přenosu různých onemocnění.