Vietnamská vláda zakázala obchod s volně žijícími zvířaty kvůli riziku přenosu chorob

Pandemie koronaviru lidstvo o ledasčem poučila. Například o tom, že není vhodné lovit a jíst volně žijící zvířata, protože mohou přenášet choroboplodné zárodky, o jejichž existenci jsme dosud neměli nejmenší tušení. Bezohledným lovem tvorů z volné přírody jsou proslulé zejména asijské státy, které na mase některých z nich staví už po dlouhá léta některé ze svých tradičních pokrmů a léčiv. Nyní tyto praktiky houfně zakazují. Poté, co lov zvířat zakázala Čína, následuje také Vietnam.

Lov divokých zvířat je inkubátorem nemocí

Letos poprvé Vietnam zakázal dovoz a prodej volně žijících živočichů, ale také divokých rostlinných produktů ve snaze zamezit riziku vzniku případných nových pandemií. Zdejší vláda učinila přítrž jejich prodeji na místních trzích, ale také v online prostředí.

V minulosti byl přitom Vietnam obviňován ochránci přírody z toho, že zavírá oči před plošným vybíjením a prodejem šupin luskounů a rohů z kriticky ohrožených nosorožců. Tyto produkty se zde často používají jako léčiva ve zdejší tradiční medicíně.

Vědci už přitom dlouho varovně zvedají prst kvůli tomu, že tyto praktiky mohou být inkubátorem různých druhů nemocí. Pandemie covid-19 nyní jejich obavy potvrdila a přinutila vlády asijských států jejich postoj vůči těmto praktikám přehodnotit.

Vláda zakázala obchod s volnými zvířaty a zavírá trhy

„Předseda vlády nařizuje pozastavení dovozu volně žijících zvířat, ať mrtvých nebo živých, a to včetně jejich vajec, částí nebo derivátů,“ stojí v oficiálním vládním prohlášení, které bylo vydáno ve čtvrtek 23. července 2020 na webových stránkách vietnamské vlády.

„Žádní občané, a zejména pak úředníci, se nesmějí podílet na nezákonném pytláctví, nákupu, prodeji a přepravě nezákonných přírodnin,“ dodává prohlášení s tím, že země v následujícím období hodlá odstranit veškerá obchodní místa, na kterých dochází k nezákonným obchodům s volně žijícími zvířaty.

I když ochránci zvířat i veřejného zdraví toto nařízení vietnamské vlády vítají, někteří si nejsou jistí, jestli je dostatečně silný a zda pokrývá všechny situace, ke kterým v reálném životě dochází. „Zákaz spotřeby volně žijících živočichů uvedený ve směrnici je nedostatečný. Nevtahuje se totiž na některá použití volně žijících živočichů, jako je výroba léčivých preparátů nebo odlov volně žijících zvířat pro domácí chov,“ uvedl Nguyen Van Thai, ředitel organizace Zachraňte vietnamskou divočinu (Save Vietnam‘s Wildlife).