Hongkong a Singapur – ekonomická centra, která se v mnohém podobají, ale také liší

O Hongkongu se v českých médiích mluví převážně v souvislosti se sociálními nepokoji, které v tomto čínském městě v posledních měsících probíhají. Jejich příčinou je nesouhlas místních obyvatel se snahou čínské vlády omezit demokracii a autonomii Hongkongu, která mu byla přislíbena, když na konci minulého tisíciletí přešel od britské nadvlády zpět pod čínskou správu. Již méně se o Hongkongu mluví jako o velmi progresivním a prosperujícím obchodním, finančním a ekonomickém centru, které bývá často srovnáváno s nedalekým Singapurem.

Hongkong a nejistota

Právě omezování občanských svobod, o které se čínská republika v Hongkongu snaží, by ale podle mnoha expertů mohlo v budoucnu městu z hlediska obchodu uškodit, neboť demokratické principy jsou jednou z věcí, která investory do Hongkongu láká. I autokratická čínská republika jako taková si ale na jednu stranu velmi dobře uvědomuje, že kapitalisticky orientovaný Hongkong pro svou ekonomiku velmi potřebuje. Na rozdíl od Hongkongu má Singapur tu výhodu, že je samostatným suverénním státem založeným na demokratických principech, Hongkong i přes své výjimečné postavení vždy zůstane „pouze“ Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky, jak zní jeho oficiální název, jejíž státní systém podléhá nadvládě komunistické strany.

I Singapur má svá specifika, ale…

Na druhou stranu existují ale odborníci, kteří se porovnáváním obou „asijských tygrů“ dlouhodobě zabývají a tvrdí, že i v Singapuru existuje mnoho nejrůznějších předpisů a omezení, o kterých se ale na rozdíl od Hongkongu tolik nemluví, neboť místní obyvatelstvo je přijímá klidně a bez veřejných protestů. Právě veřejné protesty v Hongkongu jsou totiž tím, co znejišťuje zahraniční firmy, které tak v poslední době dávají přednost Singapuru, kde se cítí jistěji a stabilněji. Navenek totiž země působí jako politicky stabilní, demokratická, s vysokou kvalitou života a kvalitním soukromým bankovnictvím.

V Hongkongu se obávají nejisté právní budoucnosti, která by obchody a smlouvy mohla velmi ovlivnit. Největší obava je patrná zejména u amerických firem. Vzhledem k síle Číny jako ekonomické velmoci se mnohé společnosti také obávají případných soudních řízení s tímto gigantem. Obecně se tedy dá říci, že nejistá situace v Hongkongu z ekonomického hlediska paradoxně prospívá Singapuru, který se těší většímu zájmu zahraničních investorů.