Prastaré studny vietnamského venkova

Severní provincie Vietnamu jsou známy krásným venkovským prostředím, kde se snoubí kultura a tradice se starými hodnotami. Chcete-li zažít skutečnou atmosféru Vietnamu, navštivte okres Hoa Lu v severní provincii Ninh Binh. Tento okres, který byl založen na začátku 20. století v hornaté krajině s omezenými životními zdroji představuje nádhernou a zachovalou oblast, kde se setkáte také s jednou z místních zvláštností – prastarými studnami, jež jsou rozeseté po krajině a jež slouží jako hlavní zdroj pitné i užitkové vody místních obyvatel.

Rysy vietnamského venkova

Zatímco turismus přispěl k modernizaci velkých měst a letovisek. I přes stále častější výskyt zahraničních návštěvníků v horských i nížinných oblastech vietnamského vnitrozemí si ovšem tyto stále zachovávají specifické rysy, kterými jsou především rozsáhlejší komplexy bydlení s propojenými sousedstvími a prastaré studny které tvořily hlavní místo pro společenská setkávání. Venkovské studny jsou masivní stavby, v jejichž okolí byly často vysázeny stromy a vytvořeno zátiší s rurální atmosférou a velmi rustikálním vzhledem. Hloubeny byly v blízkosti obecních budov. Venkovská sídla v těchto oblastech mají svůj typický ráz, který stojí za to vidět, i navzdory mírnému diskomfortu, který zde možná zažijete.

Unikát venkovských studní

Studny na vietnamském venkově jsou považovány téměř za zázračná zařízení, což si také můžete všimnout, pokud se do této oblasti vydáte. Ještě před zavedením rozvodů kohoutkové vody sloužily studny jako hlavní zásobárna vody pro celou vesnici a mají tak pevně zakotvenou svou pozici v místních tradicích a kultuře a do určité míry tvoří jakýsi kult. Dle lokálních pověstí jsou tyto prastaré study chráněny nadpozemskými bytostmi, jelikož představují základní zdroj života a pomyslné propojení lidí s nebem a zemí. A tak, i přesto že mají v současné době obyvatelé vietnamského venkova možnost využívat jako zdroj pitné vody domácí vodovod, stále ještě dodržují tradice a pro vodu chodí k těmto studnám.