Policie v Austrálii vydala varování před virtuálními únosy, které se zaměřují hlavně na čínské studenty

Australská policie vydala prohlášení, v němž varovala před naprosto propracovanými virtuálními únosy, které se zaměřují zejména na čínské studenty a snaží se podvodně vylákat z jejich příbuzných a přátel značné částky.

Z policejního prohlášení dále vyplývá, že podvodníci, kteří se vydávají za představitele čínských úřadů, si tak na výkupném přišli na částku v řádu milionů amerických dolarů.

Jak útočníci postupují

Jejich trikem je, že lstí přimějí čínské studenty, aby předstírali, že byli uneseni. Telefonicky se obrátí na vytipovanou oběť a vydávají se za zaměstnance čínské policie, velvyslanectví nebo konzulátu. Často hovoří plynnou mandarínštinou, což přispívá k jejich „věrohodnosti“. Danému studentu pak sdělí, že

  • byl v domovské zemi obviněn z trestného činu nebo, alternativně,
  • že mu byla ukradena identita.

Posléze po něm požadují vysokou částku, jejíž nezaplacení bude mít za následek uvěznění nebo deportaci.

Pokud není oběť dostatečně vystrašena nebo přesvědčena, podrobují ji dalšímu následnému psychologického nátlaku, dokud není požadována částka zaplacena, a to obvykle na určené zahraniční účty, které nejsou tak snadno zjistitelné.

Někdy zašli virtuální únosci dokonce tak daleko, že přiměli studenta, aby přerušil veškeré kontakty s rodinou a přáteli, a poté vyrobil věrohodné video, na kterém bude svázán, s páskou přes oči. Pachatelé potom nahrávku používali k vymáhání požadovaného výkupného, což bylo s využitím vizuálního přenosu utrpení oběti značně úspěšné.

Celosvětový problém

V letošním roce podle australské policie došlo nejméně k 8 obdobným případům, přičemž celková částka vymáhaného výkupného překročila 3 mil. australských dolarů, což v přepočtu činí více než 48 mil. Kč.

To, že zprávu vypracovala australská policie, však zdaleka neznamená, že se tento závažný problém týká pouze této ostrovní země. Tuto trestnou činnost páchají organizované nadnárodní skupiny a počet těchto případů celosvětově stoupá.

Pouze v Austrálii bylo evidováno přes 1000 falešných nahrávek, kdy někdo předstíral že zastupuje čínské úřady. Navíc je skutečností, že ačkoliv hrozba je „pouze“ virtuální, vybraná oběť ji vnímá jako naprosto reálné ohrožení své osoby i osob blízkých.

Čínské úřady v reakci na tyto alarmující případy vydaly prohlášení, které všechny občany žijící v Číně i v zahraničí upozorňuje, že z jejich strany nikdy nedochází k tomu, že by občany kontaktovaly telefonicky a požadovaly touto cestou jakékoliv úhrady.

Spolu s celosvětovou pandemií koronaviru a jejími následky ve formě omezujících opatření, je tato situace příčinou, kdy je ohrožen příliv čínských studentů do Austrálie. Dokonce i čínský ministr školství oficiálně varoval čínské studenty před studiem v Austrálii, kde podle jeho názoru dochází k diskriminaci Asiatů. Jeho varování nesměřovalo pouze ke studentům, kteří o zahájení studia v Austrálii teprve uvažují, ale dokonce i ke studentům, kteří v Austrálii již navštěvují některou z místních univerzit.