Po koronaviru zápasí část Číny s nebezpečnou bakterií ze znečištěné vody

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Východ Číny se stal oblastí, kde stovky občanů bojují s nepříjemnou nákazou bakterií, která se do těla postižených dostane požitím zdravotně závadné, znečištěné vody. Bakterie poté působí zdravotní potíže, zejména dyzentérii.

Napadení bakterií

Bakterie přinesla zhoršení zdravotního stavu u téměř pěti set osob, a to ve venkovské oblasti, vzdálené téměř 600 km od metropole Šanghaj. U postižených se objevily zejména tyto příznaky:

  • průjem, a
  • horečnaté stavy.

Více než polovina těchto osob musela být hospitalizována. Jedno ze státních médií zveřejnilo videozáběry z místní nemocnice, na kterých je vidět řadu pacientů na lůžkách. Věkové zastoupení bylo různé, ale řada postižených bohužel patřila k těm nejohroženějším skupinám obyvatel, ke kterým patří senioři, malé děti, a také osoby se sníženou imunitou.

V důsledku této situace požadují média, vlastněná státem, uzavření nedaleké vodní elektrárny jako možného zdroje nákazy.

Ve zprávě místní vlády bylo uvedeno, že bakterie byly prozkoumány odborníky, s tím, že patří do rodu Shigella a způsobují takzvanou shigellózu, která se také nazývá bacilární úplavice. U tohoto onemocnění může přitom u dětí, seniorů a lidí, kteří mají sníženou imunitu, dojít až k fatálním následkům. Naštěstí je však ve velké většině případů úspěšná léčba antibiotiky.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Vodu raději bezpečně

V Číně, a to bez ohledu na region nebo velikost města, dává celá řada obyvatel přednost bezpečnější konzumaci balené vody, případně si kohoutkovou vodu převařují. Nemají totiž přílišnou důvěru v to, že je konzumace pitné vody opravdu bezpečná, jak je deklarováno.

Oficiální tisková agentura však vydala prohlášení, že čínské ministerstvo, které má ve své gesci mimo jiné také vodní zdroje, se významně zasloužilo o zkvalitnění služeb souvisejících se zásobováním vodou, a to v celé zemí. Až budoucnost však ukáže, jestli se nejednalo pouze o proklamaci a jeden z nenaplněných slibů.