V ZOO ve Washingtonu slaví po 4 letech opět narození zdravého pandího mláděte

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V zoologické zahradě ve Washingtonu, USA, došlo nedávno k velké události. Samici pandy velké jménem Mei Xiang, které v překladu znamená Krásná vůně, se po čtyřech letech od posledního zabřeznutí narodilo zdravé mládě.

Velká událost

Samice mládě starostlivě krmí a často se s ním mazlí a udržuje s ním těsný tělesný kontakt, což je podle odborníků chování typické pro zkušené pandí matky, které tak budují jak imunitu mláděte, tak také jejich vzájemný vztah.

ZOO ve Washingtonu používá ke zpřístupnění některých událostí co nejširší veřejnosti moderní prostředky, mezi které patří také kamery, které vysílají online živé záběry. Takové kamery byly umístěny také ve výběhu pand, zejména v jeho zázemí, a vysílaly aktuální dění po celý den a celou noc, a to až do chvíle, kdy kvůli přetížení přestaly fungovat.

Dvaadvacetiletá Mei Xiang byla v březnu tohoto roku uměle oplodněna, přičemž při tomto úkonu bylo použito semeno věkově podobného samce jménem Tian Tian, který rovněž obývá prostory washingtonské zoologické zahrady.

Chovatelské úspěchy

Obě pandy byly do Washingtonu přivezeny v roce 2000 a ZOO je v jejich rozmnožování velice úspěšná. Nyní již čtvrtému mláděti předcházela tři předchozí, a to

  • sameček Tai Šan roce 2005
  • samička Bao Bao v roce 2013, a
  • sameček Bei Bei v roce 2015.

Protože se všechna v zahraničí narozená mláďata pandy velké stávají automaticky narozením majetkem Čínské lidové republiky, byla tato mláďata po dosažení věku 4 let vrácena Číně. Koncem příštího roku poputují v souladu s uzavřenou smlouvou zpět do vlasti také jejich rodiče.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Pandy ve volné přírodě a v péči člověka

Ve smlouvě je sjednán také příspěvek Spojených států amerických Čínské lidové republice, který slouží k realizaci opatření na zachování pand velkých. Jeho roční výše činí půl milionu amerických dolarů.

Záchrana pand velkých v jejich přirozeném prostředí je naprosto klíčová, odhaduje se, že v Číně žijí ve volné přírodě necelé dva tisíce těchto pozoruhodných savců. Naštěstí se záchranný program zaměřuje také na chovatelské stanice a zoologické zahrady, které jsou rozesety po celém světě. V těchto zařízeních je chováno přibližně šest set jedinců.

Pandy mohou dosáhnout výšky přibližně 1,8 m a hmotnosti kolem 100 kilogramů. Problémem úzce souvisejícím se záchranou pandy velké je její stravovací specifikum, kterým je bambus.