Uměle vytvoření komáři by měli potlačit případy infekcí pocházejících od komárů, tvrdí vědci z Austrálie

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Desítky let si vědci a lékaři lámají hlavy, jak bojovat se smrtícími chorobami přenášenými komáry, například jako je horečka dengue. Jak se říká, že pod svícnem je největší tma, platí to zřejmě i v tomto případě. Proč? Vypadá to, že samotné řešení může pocházet ze samotné produkce komárů. Jinými slovy, uměle vyrobení komáři mohou být nástrojem pro kontrolu populace tvorů sajících krev.

Umělí komáři ve volné přírodě

Francouzská společnost InnovaFeed, jež se specializuje na produkci hmyzu pro krmení hospodářských  zvířat, začala spolupracovat s australským výzkumným programem World Mosquito Program v rámci vývoje první produkce komárů na průmyslové úrovni. Komáři budou následně upraveni a posláni do světa, aby udrželi jejich počet na nízké úrovni. Cílem je pomoci městům ve velkém měřítku s několika milióny lidí. Bezpeční komáři, kteří nebodají, jsou navrženi tak, aby potlačili místní divokou populaci komárů šířící vážné nemoci.

Nárůst horečky dengue

Za poslední dvě dekády se počet případů horečky dengue znásobil. Z půl miliónu případů v roce 2000 se číslo zvýšilo na celých 4,2 miliónů v roce 2019. Horečka dengue se zpravidla vyznačuje příznaky jako:

  • Horečka
  • Nevolnost
  • Bolesti svalů a kloubů

Nebezpečná začíná být ve chvíli, kdy vyvolá vnitřní krvácení nebo začne napadat životně důležité orgány.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Samoregulační gen

Zvýšení míry infekce smrtelnými chorobami pocházejících od komářího bodnutí podnítilo australskou výzkumnou skupinu k návratu k předchozím projektům. Před deseti lety totiž World Mosquito Program přišel s projektem na očkování komářích samic bakteriemi Wolbachia, které odstraní přenos virů na člověka. Komáři nesoucí bakterii Wolbachia byli vypuštěni v Austrálii, v Brazílii, v Indonésii a na francouzském zámořském území Nové Kaledonie.

Snížení počtu infekcí

V Indonésii studie provedená na 300 000 lidech prokázala, že míra nakažení horečkou dengue se snížila o 77% v regionech, kde byli upravení komáři zavedeni do praxe. Tito komáři v sobě nesou samovolně regulující se gen, což znamená, když se uměle vytvoření komáří spáří s divokými, jejich potomci zdědí kopii tohoto genu. V důsledku toho by mělo dojít ke snížení populace divokých škůdců.