Koronavirus pravděpodobně zabil až třikrát více Indonésanů, než uvádějí statistiky!

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Oficiální statistiky tvrdí, že v Indonésii zemřelo na nákazu koronavirem 10 218 osob (údaj z 25. září). Přes 10 tisíc obětí je samo o sobě dost děsivé číslo. Bohužel, realita je dost možná ještě od dost horší. Přečtěte si, co si o indonéských statistikách myslí australský epidemiolog Dicky Budiman.

Úmrtnost na Covid-19 je v Indonésii velmi vysoká

Ve srovnání s ostatními asijskými zeměmi je dokonce třetí nejvyšší. Podle australského epidemiologa Dicka Budimana úmrtnost na koronavirus slouží jako pomyslný ukazatel připravenosti každé země. S tím samozřejmě úzce souvisí úroveň zdravotní péče, rychlost zavádění a důslednost v dodržování opatření atd.

Pokud budeme s panem Budimanem souhlasit, Indonésie nebyla na pandemii koronaviru vůbec připravená.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Za zmatek ve statistikách může nepřesné určení příčiny smrti

Podle Budimana by měli Indonésané dodržovat předepsané postupy tak, jak doporučuje Světová zdravotnická organizace. Ta přesně definuje, jak určit, zda zemřelá osoba zemřela na koronavirus, či nikoliv.

Světová zdravotnická organizace definuje smrt způsobenou koronavirem takto:

  • Pacienti s podezřením na koronavirus nebo s prokázanou nákazou (pozitivně testovaní) zemřeli na přímé i nepřímé komplikace způsobené tímto onemocněním
  • Za příčinu smrti nelze považovat, pokud pozitivně testovaný utrpěl trauma neslučitelné se životem, nebo prokazatelně zemřel na jinou nemoc (rakovina a jiná závažná chronická onemocnění atd.)
  • Pokud se pacient plně zotavil a po čase zemřel, nelze toto úmrtí započítat jako úmrtí na Covid

U osob, které před nákazou měli více závažných onemocnění, se často používá výraz, že zemřel s Covidem a ne na Covid. Čas ukáže do jaké míry je toto tvrzení přesné a zda není zavádějící.

Indonésané by měli přepočítat své mrtvé

Nepřesné statistiky mohou totiž vyvolat mylný dojem, že stávající situace není až tak „zlá“. Budiman proto apeluje na indonéské úřady, aby dodržovaly doporučení Světové zdravotnické organizace. Situace v Indonésii je totiž mnohem horší, než tvrdí podezřelé statistiky.