Z nedávného výzkum vyplývá, že mnoho životních partnerů v Japonsku tají před svým protějškem závažné skutečnosti

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Japonská společnost se sídlem v Tokiu se zaměřila na studii, v níž zkoumala, nakolik jsou k sobě lidé v manželství v Japonsku upřímní. Ze studie vyplynulo, že přibližně jedna třetina osob, které uzavřely manželství, neřekla svému životnímu partnerovi zdaleka vše a nechává si pro sebe nejméně jedno významné tajemství. Řada těchto respondentů dokonce uvedla, že takových tajemství ukrývá před manželem nebo manželkou více než jen jedno.

Statistika utajovaných tajemství

Pokud jde o druh skutečností, které Japonci před partnery nejčastěji tají, zde je statistika, která z výzkumu vyplynula:

  • 4 % respondentů uvedlo problémy v zaměstnání
  • 7 % respondentů tajilo své koníčky, aniž by studie blíže specifikovala, o jaké „tajné“ koníčky se v těchto případech jednalo
  • 9 % respondentů by rozhodně popřelo jakýkoliv mimomanželský vztah
  • 13 % respondentů sdělilo, že partnerovi záměrně sdělují, že vydělávají méně než ve skutečnosti
  • 21 % respondentů trvalo na tom, že finanční otázky jsou soukromé a patří tedy pouze jim
  • 25 % respondentů konstatovalo, že o svých příjmech s partnerem nikdy nehovoří.
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Rozdíly mezi muži a ženami

Zajímavé je, že podle výsledků provedené studie jsou v oblasti financí více tajnůstkářské ženy. Pokud jde o úspory, přibližně 50 % respondentů uvedlo, že partnerce záměrně uvádějí nižší úspory, než skutečně mají, nebo jí zcela odmítají jejich výši sdělit, zatímco u žen se tento jev vyskytuje u 58 % respondentek.

V Japonsku je zvyk zapírat životnému partnerovi existenci úspor natolik rozšířen, že pro něj v moderní japonštině bylo vytvořeno také speciální pojmenování, „hesokuri“. Někteří respondenti uvedli, že utajená výše úspor činí až několik milionů jenů.

Pokud jde o výši výdělku, pak více než 41 % respondentek uvedlo, že informace o vydělaných penězích patří podle jejich názoru k těm nejsoukromějším, zatímco u mužů se jednalo pouze o 37 % respondentů.