Žena v domácnosti z Hong Kongu odsouzena na tři roky za organizování prostituce

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Hong Kong se zmítá poměrně velikým skandálem, který způsobila žena v domácnosti, která vedla rozsáhlý syndikát provozující prostituci, kterého se účastnily také její pomocnice v domácnosti. Heidi Wong Pui-ting vedla 9 let podnik poskytující intimní služby, který vydělal celkově až 33 milionů hongkongských dolarů (což je v přepočtu téměř 100 milionů českých korun). Služby byly nabízeny prostřednictvím šesti webových stránek a provozovány z jejího luxusního bytu. Využívali je především klienti z Ruska a Venezuely.

Soud rozhodl i o jejích pomocnicích

Odsouzená žena v domácnosti je bývalou pracovnicí eskort služby, která se svými pomocnicemi rozběhla nový podnik poté, co se sama stala příliš starou, aby mohla tyto služby poskytovat. Její dvě pomocnice – Jo-an Evera Palpal-Latoc (42 let) a Jeanette Villaflores Gallego (47), které pracovaly jako administrativní článek organizace (odpovídání na telefonáty, vedení účetnictví a organizování schůzek), byly rovněž odsouzeny – PalPal-Latoc na 7 a Gallego na 10 měsíců (které si již za svůj podíl na provozování podniku odseděla).

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Obvinění hlavní provozovatelky Heidi Wong Pui-ting

Dle obvinění vedla provozovatelka tři bankovní účty, na nichž shromažďovala jmění z podnikání ve výši až 48 milionů hongkongských dolarů. Služby poskytovalo neuvěřitelné množství prostitutek (jen v prvních třech měsících roku 2012 bylo nalezeno 25 jmen), které byly přímo nabízeny prostřednictvím webové platformy. Soudkyně Amanda Woodcock posuzovala obvinění provozovatelky a mladší pomocnice společně a znělo na profitování z prostituce jiných a užívání výdělků. Tento typ trestného činu může být v Hong Kongu potrestán odnětím svobody až na 14 let s podmínkou zkrácení na 7 let.

Odsouzení a výšky trestů

Jak již bylo uvedeno, starší pomocnice byla odsouzena vlivem nízkého podílu na profitech na 10 měsíců. Stejně tak mladší pomocnice, jelikož její podíl na profitu byl o hodně nižší než samotné provozovatelky, byla nakonec odsouzena ke 14 měsícům s možností zkrácení na polovinu, jelikož byla nápomocná při obžalobě – dle hlavní soudkyně se navíc nejednalo o konspiraci, Palpal-Latoc byla prý pouze zaměstnankyní, která mohla přijít o důležitý výdělek na živobytí. Heidi Wong Pui-ting, jako hlavní mozek za celým podnikem byla odsouzena k 3 letům s možností zkrácení o čtvrtinu.