Věnujte pozornost zřejmě nejčastějšímu příznaku toho, že můžete být postižení onemocněním COVID-19

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Pandemie koronaviru, který způsobuje virové onemocnění COVID-19, zasáhla prakticky celý svět. Někde již je na ústupu, zejména v Číně, kde bylo ohnisko nákazy, ale ve většině zemí jsou zaznamenávány stále vyšší počty jak nakažených, tak také zemřelých na toto onemocnění nebo v přímé souvislosti s ním.

Nejčastější příznaky onemocnění COVID-19

Vědci se samozřejmě od samého počátku vzniku pandemie zabývají chováním viru a jeho strukturou a monitorují také častost výskytu jednotlivých příznaků onemocnění COVID-19.

Mezi nejčastější příznaky donedávna patřily zejména

  • horečka
  • dušnost
  • kašel (častěji suchý)
  • bolesti svalů
  • migréna, a
  • bolest v krku.
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Nově odhalený spolehlivý příznak

Studie, provedené vědci z Velké Británie, přinesly ohromující výsledek, když odhalily spolehlivý příznak onemocnění COVID-19, který se u postižených vyskytuje dokonce častěji než horečka nebo suchý kašel. Tímto příznakem je smyslová deprivace, tedy dočasná ztráta chutě a čichu.

Studie byla provedena vědeckým pracovištěm UCl, tedy University College London, které zkoumalo vzorek tvořený 590 dobrovolníky, kteří prodělali onemocnění COVID-19 již v počátečním stadiu pandemie. Dobrovolníci zasílali v průběhu měsíce dubna a května údaje o průběhu nemoci a příznacích na čtyři londýnské kliniky, kde probíhalo jejich vyhodnocování.

Výsledky studie a doporučení

Vedoucí výzkumného týmu, který předmětnou studii prováděl, zdůraznila, že smyslům je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože poměrně citlivě reagují na patogeny. Bylo prokázáno, že ztráta čichu a chuti v různé intenzitě se projevila u většiny testovaných. Doporučila tedy, že pokud lidé zjistí, že mají problém rozpoznat vůni parfému nebo chuť například kávy nebo zubní pasty, měli by se izolovat od ostatních a pozorovat, zda se nepřidají i další příznaky a nebude zapotřebí vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud jde o globálnější výsledky, vědecký tým z King’s College v Londýně dospěl k číslu 60 % všech nakažených, přičemž zkoumal data z aplikace Covid Symptom Study.