Japonsko se rozhodlo, že vypustí kontaminovanou vodu z Fukušimy do moře

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Japonská vláda se rozhodla, že vypustí do moře upravenou kontaminovanou vodu, která obsahuje radioaktivní látky z jaderné elektrárny Fukušima. V pátek 16. října to uvedla tisková agentura Jiji a další média.

Konečné rozhodnutí padne během měsíce října

Společnost Tokyo Electric skladovala více než milion tun kontaminované vody. Fukušima byla v roce 2011 zasažená zemětřesením a vlnou Tsunami.

Černobyl a pak Fukušima

Havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima je druhou největší jadernou havárií v historii lidstva. První byla samozřejmě havárie v Černobylu. Obě havárie jsou označeny na stupnici INES nejvyšším stupněm 7.

11. března 2011 zasáhlo Japonsko zemětřesení, které bylo mimořádně silné v oblasti Tohóko. Dílo zkázy dokonala vlna Tsunami.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Co se stalo ve Fukušimě?

S největší pravděpodobností došlo k velmi závažnému poškození reaktoru. To zapříčinilo tři mohutné exploze. Tyto exploze rozptýlily radioaktivní štěpné produkty po okolí. Kvůli tomu se celé okolí Fukušimy stalo dočasně neobyvatelné a stejně tak se nesměla používat orná a zemědělská půda.

Nebylo to ale jen ničivé zemětřesení, které přispělo k monstróznímu rozsahu katastrofy. Na havárii ve Fukušimě se podílely i tyto faktory:

  • Nedostatečně proškolený personál pro případ havárie
  • Zanedbávání připomínek regulačních úřadů
  • Chyby v japonské legislativě (především ty, které se týkali právě regulačních úřadů)
  • Japonská hierarchie

Muselo být evakuováno 150 000 lidí. Do dnešního dne nebyly potvrzené žádné nemoci nebo úmrtí z ozáření. Okolo 1000 lidí zemřelo na následky evakuace. Jednalo se o starší občany, kteří trpěli chronickými nemocemi. Tragédie ve Fukušimě byla stejně jako havárie v Černobylu způsobená selháním lidského faktoru.