Odborníci varují. Jednorázové ústenky se nehodí pro všechny, zejména ženám nesedí velikost

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Většina zdravotnických úřadů po celém světě doporučuje nošení jednorázových ústenek jako ochranu před nákazou novým typem koronaviru. Podle nejnovější studie amerických odborníků však tyto roušky nejsou vhodné pro ženy, seniory a hubené lidi. Tým, který vede Dr. Kourosh  Shoele z Florida State University, zjistil, že roušky doporučované americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí vyhovuje pouze lidem s mužskými rysy obličeje.

Jednorázové roušky nechrání ženy ani seniory

Tým se zaměřil na doporučované masky, roušky dané velikosti a designu. Během testování vědci přišli na to, že při použití ženami dochází k úniku kapének až dvojnásobně, což byl případ také starších nebo hubených nositelů ústenek. Vědci na základě toho vyzývají, aby byly doporučeny různé ochrany obličeje na základě hmotnosti, věku a pohlaví, protože ne všem vyhovují standardizované jednorázové ústenky doporučované vládní organizací.

S velikostí pomůže počítačová modelace

Vědci se zaměřili na velikost a design roušky a pomocí počítačového modelování a údajů o tvaru a velikosti u 100 mužů a žen zkoumali těsnění. Z toho vyplynulo, že nadměrně velká maska na tváři žen poblíž brady visela, proto by měla být ženám doporučována menší maska s cílem snížit tak únikovou oblast o více než polovinu. Obdobně se jeví problém s přilnutím masky na obličej pro nositele s podváhou a starších lidí, kterým se tvořila během počítačové simulace obdobná mezera na bradě během rutinních činností, při mluvení a dýchání.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Ženy nosí roušky častěji

Podle dalšího výzkumu vědců z New York University a Yale University však ženy ve Spojených státech nosí ochranu úst častěji. Na základě doporučení nosilo roušky 55 % žen, zatímco jen 38 % mužů. Zjištění obou výzkumů jsou důležitá, protože správné a univerzální použití roušky má potenciál snížit celosvětově počet obětí tohoto typu koronaviru téměř o třetinu. To platí nejen pro Spojené státy, ale také pro země jako Indie nebo Rusko. V současné době nosí roušky asi 60 % lidí, při zvýšení jejich objemu na 95 % by došlo podle vědců k poklesu úmrtí v lednu příštího roku ze 3 milionů lidí na 2 miliony.

Roušky pro děti existují

I z tohoto důvodu by měli výrobci zohlednit výsledky těchto výzkumů, protože v současnosti jsou vyráběny dámské verze pouze změnou barvy, nikoli však designem nebo velikostí. Obdobně neexistují roušky pro seniory, které by je lépe chránily. Někteří výrobci se specializují na výrobu dětských ústenek, které jsou velikostně menší, ty však nemohou použít ženy ani senioři.