Odborník, imunolog a zároveň pediatr označil pandemii koronaviru za počátek přírodní katastrofy

Zdroj obrázku: Freepik

Polsko stejně jako jiné země bojuje s důsledky celosvětové pandemie koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Polsko je z hlediska počtu obyvatel na pátém místě mezi členskými státy Evropské unie, má téměř 39 milionů obyvatel. I zde čísla nakažených a bohužel i zemřelých stoupají, v říjnu počet nakažených onemocněním COVID-19 přesáhl 220 tisíc a pokud jde o úmrtí, na toto onemocnění nebo v souvislosti s ním zemřelo v této zemi již více než 4 tisíce osob.

Zpřísněná opatření proti šíření koronaviru v Polsku

Polská vláda se stejně jako vlády dalších postižených zemí snaží prostřednictvím zaváděných opatření mírnit nárůst případů nákazy. Vzhledem ke skokovému nárůstu těchto případů v průběhu měsíce října však byly i v Polsku zavedena nová, přísnější pravidla. K těm aktuálně platným patří zejména tato:

  • senioři nad 70 let věku by se měli co nejvíce zdržovat doma
  • děti do 16 let mohou ven v pracovní dny pouze od 8 do 16 hodin, a to v doprovodu dospělého (s výjimkou cesty do školy a zpět)
  • restaurace jsou zavřené, povolen je pouze prodej jídel sebou nebo rozvoz
  • sportovní utkání se konají bez přítomnosti diváků
  • kulturní akce se mohou konat jen s maximálním počtem do 25 účastníků s odstupy 1,5 m nebo tří volných míst mezi sebou
  • děti od čtvrtých tříd výše se učí distanční formou
  • ve veřejných prostorách je povinnost nosit roušku nebo jiný obdobný ochranný prostředek.
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Prohlášení imunologa

Jeden z odborníků, imunolog a zároveň pediatr Pawel Grzesiowski se k současné situaci v Polsku vyjádřil tak, že by vláda měla přijímat nutná opatření včas, tak, aby nedošlo k přírodní katastrofě, na jejímž prahu podle jeho názoru již stojíme. Pandemii není možno za žádnou cenu podceňovat a je třeba postavit účinnou bariéru tomu, aby nenastala situace, kdy některým nemocným nebude moci být poskytnuta odborná lékařská pomoc a péče.

Grzesiowski navrhuje zejména budování polních nemocnic v nejvíce postižených oblastech Polska. Apeluje rovněž na politiky v rámci celého politického spektra, aby odložili nevraživost a vzájemné spory a v této chvíli se skutečně spojili k tomu, aby bitva proti pandemii byla vítězná. V opačném případě nás totiž čeká katastrofa.

Zdroj obrázku: Pixabay.com