Proč se ženy bojí mluvit o sexuálním násilí a jak ho netolerovat

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Devika Panicker účinkovala v televizi, je umělkyní a také obhájkyní povědomí a sexuálním násilí a s tím související traumat žen, které ho prožily. Její přednášku mohli diváci shlédnout na singapurském kanálu a sdílela v ní zkušenosti s dětským sexuálním obtěžováním a také povzbudila a inspirovala ostatní k hledání síly se tomuto vzepřít. 

V rozhovoru prozradila, proč se začala o problematiku zajímat 

V roce 2019 začala prosazovat povědomí o sexuálním násilí. Využila k tomu sociální síť Instagram, a všimla si také, protože je sama Indka, že v indické komunitě je toto téma stále kontroverzní. Navázala několik přátelství se svými spoluúčastníky.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Od té doby pracovala na koncertech, různých diskuzích, dělala advokátní práce. Nejvíce však vzpomíná právě na téma sexuálního násilí. Bohužel mluví z vlastní zkušenosti, v dětství ji týral rodinný přítel. Rodiče ji však radili, ať se s tím nikomu nesvěřuje a až v dospělosti pochopila, že o tom měla s někým promluvit. Jako malá se tak cítila osamělá a izolovaná od ostatních. 

Poté, co se svěřila ostatním dívkám zjistila, že spousta z nich má podobné příběhy. Poznala, že to není jen její osobní problém a je potřeba o něm promluvit nahlas. Uvědomila si, že zametání tohoto problému pod koberec k ničemu nevede a rozhodla se, že bude proti bojovat malignitě. 

Lidé by měli o problému vědět a mluvit o něm 

Devika se začala aktivně o problematiku zajímat. Tvrdí, že lidé by se měli naučit, že násilí neznamená jen fyzickou sílu. V naší společnosti by neměl být tolerován žádný stupeň ani povaha násilí. 

Například vzrušení rozhodně pokaždé neznamená souhlas se sexuálním aktem. Pokud s tím osoba výslovně nesouhlasí a přesto je pod nátlakem sexuálně napadena, není to v pořádku. Jejím snem je úplně sexuální násilí v Singapuru vymýtit, ale to není reálné. Stačilo by získat společnost, která má k násilí nulovou toleranci.