Jedna skupina lidí je koronavirem obzvláště zranitelná. Má desetkrát vyšší riziko úmrtí

Zdroj obrázku: Pixabay.com

COVID-19 si oběti nevybírá. Na celém světě jsou nakaženy miliony lidí, spoustu z nich také umírá. Existuje ale určitý okruh lidí, na které COVID-19 působí mnohem hůře. Nový výzkum koronaviru přišel také další poznatek. COVID-19 je hrozbou pro starší lidi a také pacienty, kteří trpí komorbiditami. Jedna z těchto skupin je zvlášť zranitelná, existuje zde až 10x vyšší riziko úmrtí na tuto infekci.

COVID-19 je hrozbou nejen pro starší lidi

Pandemie koronaviru si již vybrala již přes milion obětí. V Polsku na konci října bylo již přes 4300 pacientů, kteří zemřeli na COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví poskytuje denně informace o úmrtí. COVID-19 je největším rizikem pro seniory a osoby s komorbiditami. Nejnovější výzkum přinesl překvapivé výsledky, ve kterých se zjistilo, že jedna skupina lidí má vyšší riziko úmrtí, pokud koronavirus dostanou.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Skupinou, která je nejvíce v ohrožení, jsou lidé, kteří trpí Downovým syndromem. Jsou vystaveni většímu riziku úmrtí na infekci COVID-19. Vyplynulo to ze studie publikované v časopise Annals of Internal Medicine. Tato studie zahrnovala více než 8 milionů dospělých. Mezi touto studovanou skupinou bylo přes 4 000 lidí s Downovým syndromem. Studie ukázala, že 68 z nich zemřelo přímo na koronavirus a u 40% byl COVID-19 příčinou smrti.

Downův syndrom je spojen s imunitní dysfunkcí. Může být vzhledem ke své prevalenci významným, ale zatím neprokázaným rizikovým faktorem pro závažné onemocnění, ke kterým patří i koronavirus. Podle CNN není zatím Downův syndrom v současné době uveden jako onemocnění, které by způsobilo horší průběh nemoci.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V pokynech ho nenajdete ani v amerických centrech pro kontrolu a prevenci nemocí ani u britského ministerstva zdravotnictví.

Koronavirus je ohrožením i pro mladé lidí se slabší imunitou

Zákeřný koronavirus ale nepadá pouze seniory nebo lidi, kteří trpí nějakou nemocí a je tak nasnadě, že mají větší předpoklad, že se snadněji nakazí. Spousta lidí může projít koronavirem bezpříznakově, což znamená, že virus mohou dále roznášet kolem sebe, aniž by o tom věděli. Ohrožení mohou být také jedinci, kteří mají slabý imunitní systém. Pro ně je důležité zbytečně nevycházet z domu, a doplňovat vitamíny různými doplňky. Podstatné je chodit na čerstvý vzduch, nejlépe tam, kde nepotkáte žádné další osoby. Důležité je také udržet si zdravou mysl. Jedině tak dokážeme společně pandemii překonat.