Krevní skupina ovlivňuje rizika onemocnění koronavirem

Zdroj fotografie: Freepik Premium

Druhá vlna koronaviru s sebou nese, kromě rostoucích obav ohledně finanční situace, také vyšší riziko nákazy. Mezitím, co vlády jednotlivých států vydávají či zmírňují nová bezpečnostní opatření, týmy vědců po celém světě usilovně pracují nejen na vzniku vakcíny, ale také pátrají po faktorech, jež mohou mít vliv na průběh nemoci i na míru rizika nákazy. 

Vzhledem k nedostatku zkušeností s tímto novým typem viru jsou jeho vlastnosti stále předmětem spekulací. Ty jsou posléze vyvraceny či potvrzovány vědeckými výzkumy. V jejich rámci nedávno vyšel překvapivý poznatek týkající se souvislosti rizika onemocnění virem SARS-CoV-2 s krevní skupinou. Ukázalo se, že některé krevní skupiny jsou vůči viru náchylnější než jiné.

Zdroj fotografie: Freepik Premium

Které krevní skupiny jsou více ohroženy?

Na základě výsledků dvou nezávislých výzkumných center vyšlo najevo, že u osob spadajících pod krevní skupiny A a AB je riziko nákazy onemocněním covid-19 vyšší. Naopak u skupiny 0 je pravděpodobnost výrazně nižší.

První výzkumné centrum sídlí v dánském Odense – třetím největším městem této země, které se nachází na ostrově Fyn. Výzkum probíhal na celkem 7 422 nakažených, přičemž v potaz byla brána jejich krevní skupina. Skupinu 0 mělo 38,4 % nakažených, oproti tomu 44,4 % patřilo pod skupinu A. V rámci celé země spadá pod skupinu 0 přibližně 2,2 milionu obyvatel, což činí 41,7 % z celkové populace. Skupinu A má 42,4 % všech obyvatel.

Zdroj fotografie: Freepik Premium

Druhé výzkumné centrum, které se na tuto souvislost zaměřilo, se nachází v kanadském Vancouveru. Skupiny A nebo AB tvořily nejvyšší procento pacientů (84 %), jejichž stav vyžadoval hospitalizaci.

Nakažení spadající pod tyto dvě skupiny se oproti jiným častěji potýkali s invazivnějším chováním viru, který nejčastěji postihl jejich plíce a ledviny.

Zdroj fotografie: Freepik Premium

Stále je však třeba myslet na to, že mnoho poznatků se nedozvíme hned – řada z nich bude odkryta až v průběhu času. Také proto bychom měli dbát na bezpečnost svoji i ostatních a zbytečně se nevystavovat riziku.