Existuje nejčastější příznak, který postihuje až 70 procent osob infikovaných koronavirem

Zdroj fotografie: Freepik Premium

Onemocnění koronavirem, které postupně ochromilo takřka celý svět, není radno brát na lehkou váhu. I u jinak zdravých jedinců může způsobit vážné zdravotní komplikace. Příznaků, na základě kterých je možné přítomnost viru v těle odhalit, je celá řada.

V ohrožení nejsou pouze plíce

Obecně je SARS-CoV-2 spojován především s dýchacími potížemi. Kromě plic může tento nový virus výrazně oslabit také další orgány – nejčastěji srce, ledviny či játra. Negativně ovlivnit však může také nervovou soustavu.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V současné době pracují odborníci s hypotézou založenou na klinickém pozorování, že až v 70 % všech ohlášených případů proniká covid-19 do těla prostřednictvím nosní dutiny. Tam se následně napojí na nervy, pomocí nichž se dostane až do samotného mozku. Výsledkem je právě onen příznak, s nímž se potýká drtivá většina nakažených – ztráta čichu. Ta je často spojována i se ztrátou chuti.

Kromě plic, v jejichž tkáních si virus počíná invazivním způsobem, je v ohrožení také nervová soustava. V mnoha případech zde dochází ke vzniku komplikací neurologického rázu. Ty se u velkého procenta nakažených projevují silnou bolestí hlavy, neschopností se soustředit či řešit logické úlohy. Dojít může i k poruchám srážlivosti krve, což zvyšuje riziko vzniku cévní příhody. Zároveň hrozí zvýšení zánětlivosti v rámci celého mozku, objevit se mohou také útoky imunitního systému na mozkové tkáně.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Opatrnost namístě

Napadení nervové soustavy se častokrát projevuje také zvýšenou únavou organismu. Tento aspekt je však snadné zaměnit s obyčejnou únavou, ke které dochází přirozeně vlivem změny počasí. Pokud se však jedná o chronickou únavu dlouhodobého rázu, je vhodné se ohledně tohoto problému obrátit na lékaře. Únava může doprovázet celou řadu jiných onemocnění, u nichž včasná diagnóza umožňuje efektivnější léčbu.

Všechny zmíněné příznaky se mohou dostavit i po zotavení – nejčastěji v rozmezí dvou týdnů. Toto opoždění způsobuje fungování imunitního systému, který v průběhu onemocnění jednotlivé příznaky potlačí. V důsledku toho může u některých pacientů dojít k tzv. cytokinové bouři, tedy nepřiměřeně silné reakci imunitního systému. Tato přehnaná zpětná vazba naší imunity může mít za následek i celkové selhání organismu.