Podle britské studie souvisí s koronavirem také duševní zdraví

Zdroj fotografie: Freepik Premium

Od podzimu loňského roku, kdy se mezi lidmi začal téměř nekontrolovaně šířit koronavirus, který se z původního ohniska v Číně rozšířil v podstatě do celého světa, se vědci intenzivně zabývají strukturou tohoto viru, který označili názvem SARS-CoV-2, jeho vlastnostmi a také dopady na lidské zdraví. Čím více totiž o něm budeme vědět, tím větší je šance, že se brzy podaří vyvinout účinnou vakcínu, která by pomohla zamezit šíření tohoto viru, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Britská studie dopadů COVID-19 na duševní zdraví

Tým odborníků z anglického Oxfordu, složený jak ze zástupců univerzity, tak také ze zástupců výzkumného centra pro biomedicínu, provedl studii, z níž vyplývá, že pokud člověk trpí nějakou duševní poruchou, až o 65 % se u něj zvyšuje šance, že se nakazí koronavirem.

Tento objev je poměrně jedinečný a odborníci jsou si vědomi toho, že jejich závěry musí být ještě potvrzeny dalším bádáním. Mají ale za to, že by do již existujícího seznamu rizikových faktorů ovlivňujících onemocnění COVID-19 měly být přidány také již dříve diagnostikované duševní poruchy, a to zejména

  • demence, ale i
  • další, například schizofrenie.

Podle názorů některých jiných odborníků však může být poměrně vysoké procento duševně nemocných mezi pacienty s COVID-19 dáno do značné míry také tím, že jejich stav je často spojován s různými úzkostnými projevy, kdy mají také zvýšené obavy o své zdraví a možná se spíše nechají otestovat.

Duševní problémy jako následek

Odhlédnout samozřejmě nelze v této souvislosti také od duševních problémů, které nepředcházejí samotnému onemocnění COVID-19, ale mohou být vyvolány zejména obavami o své zdraví a o zdraví blízkých osob a také z pocitu izolace, když je pacient v karanténě. Pokud měli lidé nějaké duševní problémy už předtím, může u nich tato nová stresová situace vyvolat až krizi.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V každém případě lékaři doporučují, aby pacienti otevřeně hovořili o svém zdravotním stavu a přiznali i případné léky, které již užívají a které jim předepsal specialista. Pokud totiž dostanou COVID-19, je potřeba předepsat takové léky, které nebudou v konfliktu s případnými užívanými antipsychotiky nebo antidepresivy.

Duševní problémy však nemusí mít jen lidé, kteří se koronavirem skutečně nakazí. Pro některé je obtížně psychicky zvládat i to, že z každé strany se ozývají pouze negativní zprávy a zákazy a příkazy. Je zapotřebí přísun těchto informací co nejvíce omezit a raději se věnovat například bezpečným kontaktům s rodinou a přáteli, procházkám do přírody, a podobně.