Špičkový vědec prohlašuje, že Čína není původcem koronaviru

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Odkud se vzal koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19? Je možné, že tu s námi byl ještě předtím, než byl odhalen první pacient v Číně? Podle výzkumů jednoho špičkového vědce je přesně tohle možné. Říká, že koronavirus poprvé vznikl někde jinde.

První identifikovaný s koronavirem pochází z čínského Wuchanu

V dnešní době snad již všichni ví, co je to koronavirus, a že způsobuje onemocnění COVID-19. Je také notoricky známé, že první pacient, který byl odhalen s touto nemocí byl v čínském Wuchanu. Zde se také naplno rozjela první epidemie, která v následujících několika měsících přerostla až do pandemie. Jenže je čínský pacient nula skutečně signálem, že zde tento vir vznikl, nebo jde o klamavou stopu?

Koronavirus ale mohl vzniknout jinde

Místo první detekce nového koronaviru rozhodně nemusí být stejné s místem, kde tento virus poprvé vznikl. Právě tím se začala zabývat celá řada vědců a výzkumníků. Odhalit skutečný vznik viru totiž může mnohé prozradit. Jaké jsou tedy názory a čím jsou tato tvrzení podložená?

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Do země se mohl koronavirus dostat spolu s mraženými potravinami

Podle nedávných zjištění, že koronavirus dokáže přežít na zmražených potravinách a může se objevovat v souvislosti s dovozem, vyvstává otázka, jestli tomu tak nebylo i v rámci prvního případu.

Čínský vědec se totiž nechal slyšet, že zdrojem nákazy mohly být mražené mořské plody nebo podobné masné výrobky. Virus tak klidně může pocházet z naprosto jiné země a vina svalovaná na Čínu, která je často také napadána, že jde o uměle vyrobený virus, tak může být neopodstatněná.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Protilátky proti viru byly odhaleny v testech z roku 2019

Velkým důkazem, který potvrzuje toto tvrzení o původu koronaviru, jsou nalezené protilátky v krvi pacientů testovaných již v září v roce 2019. Tehdy šlo testy týkající rakoviny. Až později vědce napadlo prověřit právě i přítomnost těchto protilátek. V rámci italského výzkumu však zároveň nejde o potvrzení, že odsud virus pochází.

Podle místních odborníků totiž výsledky ukazují především na to, že v Číně epidemii nezvládli dostatečně včas, takže se virus rozšířil ještě před detekcí prvního pacienta. Jaká je však skutečná pravda a odkud konkrétně se koronavirus vzal tak stále není úplně jasné. Hlavní ale je, aby pokud možno co nejdříve zmizel.