Koronavirus byl v Evropě již v září 2019. Ohnisko v Číně mohlo být jinde, než ve Wu-chanu

Zdroj fotografie: Getty Images

Bude potřeba přepsat dějiny pandemie koronaviru? Vědci mají důkazy. Všichni máme ještě v živé paměti snímky z tržnic se zvířaty v čínském Wu-chanu, který je považován za ohnisko nákazy novým koronavirem označeným vědci později jako SARS-CoV-2. Nejprve se mělo za to, že se tento RNA koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19, začal z Číny šířit v lednu tohoto roku, později se počátek jeho šíření posunul na prosinec předchozího roku. Zdá se však, že koronavirus mezi námi existuje ještě o něco déle, a to dokonce i v Evropě.

Koronavirus v Evropě již od září 2019?

Nezměněné zatím zůstává tvrzení, že první případy nakažených v Evropě se objevily v Itálii. Nové italské studie ovšem ukazují, že koronavirus byl v Itálii již v průběhu měsíce září 2019. Původním cílem jedné ze studií bylo vyšetřit danou skupinu z hlediska výskytu rakoviny plic, kdy byly daným osobám odebírány vzorky krve v období září 2019 až únor 2020.

Zdroj fotografie: Getty Images

A protože se stále nedařilo určit původ pandemie koronaviru a zmapovat její průběh, byly k výzkumu využity právě výše uvedené sesbírané vzorky krve, přičemž i v těch dříve odebraných byly překvapivě nalezeny protilátky proti koronaviru.

Tři větve koronaviru a možná změna ohniska pandemie

Již v dubnu 2020 byla zveřejněna fylogenetická analýza viru, která je založena na jeho rozdělení do tří větví, respektive variant:

  • varianta A – prvotně se vyskytovala v Číně (zejména na jihu země), později byla idenfitikována v Austrálii a Severní Americe
  • varianta B – prvotně se vyskytovala v Číně (zejména ve Wu-chanu), později byla idenfitikována u většiny vzorků
  • varianta C – prvotně se vyskytovala v Číně, později byla idenfitikována v Japonsku, Singapuru a na Tchaj-wanu.

Všechny varianty byly porovnány s koronavirem nakaženým netopýrem, který je stále nejpravděpodobnějším nositelem a přenašečem tohoto viru. Překvapivým zjištěním bylo, že koronavirus odpovídal variantě A, která je tedy nejstarší vyskytující se variantou SARS-CoV-2. Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám jednotlivých variant viru to také znamená, že Wu-chan zřejmě není ohnisko šíření nákazy, ale že jím bude jižní Čína, pravděpodobně provincie Guandong. 

Vědecká polemika

Výše uvedené závěry nejsou mezi vědci přijímány jednotně. Odborníci poukazují zejména na skutečnost, že ve zkoumaném období ještě nebylo dostatek vzorků, protože se virus ještě zdaleka tolik nešířil. Někteří vědci mají problém také s použitými metodami a interpretací výsledků, kterých bylo dosaženo.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Je však nutno také dodat, že uvedená studie není zdaleka jediná, která ukazuje na poměrně raný výskyt koronaviru v Evropě. Tento závěr podporuje také studie odpadních vod, která se týkala oblasti severní Itálie.

K masivnímu šíření koronaviru přispěla zejména mutace varianty B, která bývá označována jako D614G. Pro tento mutantní virus je totiž typická jeho daleko vyšší koncentrace v dýchacím ústrojí a také vyšší nakažlivost.