Simulace koronaviru, vyvinutá vědci, ukázala místa zodpovědná za šíření nákazy

Zdroj fotografie: PxHere

Vědci ze Stanfordské univerzity v USA vyvinuli počítačovou simulaci, která ukázala nejrizikovější místa, kde se šíří koronavirus. Vůbec ne překvapivě to jsou místa, kde jsou lidé v těsném kontaktu, jako jsou restaurace, kavárny, fitness kluby. Tento model neslouží jen k tomu, aby monitoroval, kde se nakazilo nejvíce lidí. Má také sloužit k předpovědi vývoje pandemie a tím i ochraně většího množství lidí, včetně sociálně nejslabších.

Jaké bude mít simulátor využití?

Vědci tvrdí, že jej lze použít k efektivnějšímu řízení obchodní činnosti v souvislosti s kontrolou infekce. Vzali prý v úvahu údaje o mobilitě až 98 milionů obyvatel velkých amerických měst a více než 500 000 lidí. A co simulátor zaznamenává?

  • Místa, která navštěvujete.
  • Informace o tom, kde se lidé během dne pohybují.
  • Jak dlouho jsou na daném místě.
  • Kolik lidí je na tomto místě současně.

Pravděpodobnost výskytu nových infekcí

Souhrnem všech těchto informací je počítačový model, který dokáže analyzovat a předpovědět, kde je největší pravděpodobnost, že se nakazíte infekcí. Výzkumníci použili anonymní data z mobilních telefonů, demografické a epidemiologické informace. Během testů byly výsledky modelu konzistentní s dosavadním průběhem epidemie. To naznačuje, že může poskytnout informace pro budoucnost. A netýká se to pouze restaurací.

Zdroj fotografie: PxHere

Zranitelné skupiny lidí

Model také ukázal, proč – přinejmenším v USA – jsou příslušníci menšin a s nízkými příjmy obzvláště náchylní k této nemoci. V minulosti se předpokládalo, že tyto rozdíly byly způsobeny již existujícími podmínkami a horším přístupem ke zdravotní péči. Simulátor ale naznačuje, že nesrovnalosti jsou způsobeny také tím, jak se lidé pohybují. Chudší lidé nakupují v menších a přeplněných obchodech a do práce dochází tam, kde se střetává velké množství lidí. Mezitím mohou bohatší například pracovat častěji doma a objednat si dodávku potřebného zboží. Omezení počtu lidí na normálně přeplněných místech tedy ochrání nejvíce znevýhodněné lidi.

Zdroj fotografie: PxHere

Vyjádření vědců

„Máme odpovědnost za vytvoření plánů otevření podniku, které eliminují nebo alespoň zmenší rozdíly vytvořené současnými postupy,“ dodává profesor Grusky, který se na vývoji stimulátoru podílí. Dojde konečně k vytvoření takového modelu, který skutečně zabrání nežádoucímu šíření koronaviru?