Lékař definoval novou rizikovou skupinu, kromě seniorů, která je nejvíce ohrožena nákazou koronavirem

Zdroj fotografie: Getty Images

Nejsou to jen senioři, kteří denně umírají na onemocnění COVID-19, které se dostalo do celého světa a bojují s ním všechny země. V mnoha ohledech zůstává i dnes COVID-19 záhadou. Bylo zjištěno, že nejvíce ohroženou skupinou lidí jsou právě senioři.

Mnoho lidí je i z jiných skupin

Podle nejnovější klasifikace amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) to mohou být lidé různého věku. Je však důležité vědět, jestli se neléčí s jinými vážnými nemocemi, které by ještě mohly zhoršit zdravotní stav pacienta s COVID-19. Lidé s chronickými nemocemi, senioři a další těžce nemocní patří mezi nejvíce ohroženou skupinu.

Zdroj fotografie: Pixnio

Mnoho lidí navíc může být bezpříznakových, takže mohou nevědomky nakazit spoustu dalších lidí okolo sebe. Aby se riziko nakažení snížilo, je potřeba dodržovat přísná hygienická opatření a co nevíce se vyhnout sociálním kontaktům. SARS-CoV-2 může také vést k syndromu akutní respirační tísně, které může být smrtelný. Senioři, kteří trpí komorbiditami jsou nejvíce ohrožení a mají vážný průběh. Podrobnou definici rizikové skupiny najdete v článku níže.

Jaké osobou jsou nejvíce ohrožené?

Mezi nejvíce ohrožené patří lidé starší 65 let. To je všeobecně známý fakt. Další skupinou jsou lidé starší 55 let, kteří trpí kardiovaskulárními chorobami, hypertenzí nebo mají chronickou obstrukční chorobu plic či jiné respirační choroby. Další jsou osoby starší 12 let, které mají vysoké BMI (více než 35), trpí chronickým onemocněním ledvin, mají cukrovku, imunosupresivní onemocnění.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Mladí lidé ve věku 12 až 17 let, jejichž BMI přesahuje pro jejich věk a pohlaví hodnotu 85. percentilu a kteří bojují s vrozenými nebo získanými srdečními chorobami nebo s neurovývojovými poruchami (například mozkovou obrnou) a jsou závislí na lékařském vybavení.

Lidé, kteří mají

  • Astma
  • Reaktivní onemocnění dýchacích cest
  • Jiné chronické respirační problémy

FDA pravidelně schvaluje použití léčivého přípravku, a to ještě předtím, než má k ruce výsledky klinických studií. Podání léku je tak možné pouze za výjimečných okolností.