Velmi nadějné výsledky nových vakcín proti koronaviru aneb konec pandemie konečně v dohledu

Zdroj obrázku: PxHere.com

Smutná statistika pandemie RNA koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19, ukazuje, že do samého začátku prosince 2020 se tímto koronavirem v celosvětovém měřítku nakazilo již více než 63 mil. lidí. Pokud jde o počet úmrtí, ten se již blíží hrozivému číslu 1,5 mil. Vědecké týmy na celém světě věnují svou energii a profesionální schopnosti vývoji skutečně účinné vakcíny a nově se zdá, že se skutečně začíná blýskat na lepší časy, přičemž nadějné informace nepřicházejí pouze z jednoho místa.

Plodná německo-americká spolupráce a její slibný výsledek

Dvě přední farmaceutické společnosti, zabývající se vývojem vakcín, zveřejnily výsledky dosud nejdynamičtějšího vývoje vakcíny za celou dobu, co se vakcíny vůbec používají.

Podle dosavadních studií lze mít za to, že se jedná o skutečně významný objev, na němž se podílely

  • americká společnost Pfizer Inc, a
  • německá společnost BioNTech SE.

Pokud jde o účinnost nově vyvinuté vakcíny, přesahuje 95 %, což je skutečně velice slibné. Navíc byla tato míra konzistentní bez ohledu na pohlaví, věk a etnický původ testovaných. Velice pozitivní jsou také výsledky zkoumání účinků vakcíny v rámci nejohroženější skupiny obyvatel, kterou představují senioři ve věku nad 65 let. U nich byla účinnost vakcíny vyšší než 94 %.

 Nyní se očekává, že v nejbližší budoucnosti bude zahájeno řízení u příslušných amerických orgánů a také, že bude vakcína rozeslána rovněž ostatním odborným orgánům na světě za účelem dalšího hodnocení.

Před oznámením výsledků dosažených tímto mezinárodním týmem byla publikována zpráva obsahující průběžné údaje společnosti Moderna Inc, která je rovněž americká a soustřeďuje se mimo jiné na vývoj vakcín. I její vakcína proti koronaviru vykazuje 95% účinnost a zdá se tedy, že vědci jsou již skutečně velice blízko.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Realistický pohled na další vývoj

Přes výše uvedené dobré zprávy je však zapotřebí mít na zřeteli, že cesta od vývoje vakcíny k její masové výrobě a používání je pořád poměrně dlouhá, ačkoliv jsou vzhledem k situaci možná určitá zkrácená řízení a výjimky ze zavedených pravidel. Odborníci například upozorňují na skutečnost, že tyto nové vakcíny přicházejí v takové době, kdy s největší pravděpodobností nebudou moci zasáhnout do další vlny šíření koronaviru zejména v Evropě a na obou částech amerického kontinentu. Podle odhadu může doba do skutečného využívání vakcín být až půl roku dlouhá.

Aby se mohla začít vyvíjet kolektivní imunita, je nutno vakcínu podat ideálně až 90 % obyvatel, přičemž se uvádí, že minimální počet jsou dvě třetiny celkového počtu. Toto jsou skutečně vysoká čísla, kterým musí odpovídat také počet dávek, které bude možno vyrobit a distribuovat. Řada zemí si již dopředu rezervovala větší množství dávek vakcíny, přičemž pokud jde o reálné výrobní možnosti, podle informací výše uvedených společností, které spolupracují na vývoji vakcíny, by se mohlo jednat až o počet 1,3 mld. dávek, a to do konce příštího roku. V součtu by se celkový počet dávek od všech výrobců mohl vyšplhat až na 16 mld. dávek ve stejném časovém období.

Je třeba rovněž počítat s tím, že u každého jedince budou zapotřebí dvě dávky a distribuci navíc komplikuje skutečnost, že vakcínu je třeba uchovávat a přepravovat ve speciálních podmínkách, ke kterým patří zejména teplota – 70 °C.