Dánský výzkum vědců zpochybnil účinnost povinného nošení roušek

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Vědci v Dánsku, na základě výzkumu, který probíhal v dubnu a květnu, oznámili, že roušky nechrání jejich nositele před nakažením koronavirem. Podle New York Times jsou výsledky výzkumníků Univerzity v Kodani v rozporu s mnoha dalšími studiemi. Její výsledky byly uveřejněny v časopise Annales.

Dánský experiment

Dánští vědci do experimentu přijali 6 024 účastníků, kteří byli prokazatelně negativní na onemocnění COVID-19. Polovina účastníků obdržela roušky, které museli nosit na veřejnosti a každých osm hodin měnit. Druhá polovina roušky nenosila. V době tohoto experimentu, jak dodaly noviny NYT, byla v Dánsku nakažena pouhá dvě procenta populace. Z ochranných opatření také v danou dobu platila pouze fyzická distance a doporučení v oblasti osobní hygieny, nošení roušek mezi tato opatření nepatřilo.

​Překvapivé výsledky

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Studii dokončilo asi 4 860 účastníků, přičemž výzkumní pracovníci předpokládali, že u skupiny, která nosila roušky, bude nakažení koronavirem méně pravděpodobné. Výsledky je překvapily, když právě v této skupině bylo infikováno 42 lidí (1,8 %). U druhé skupiny, která roušky nenosila, bylo odhaleno 53 nakažených (2,1%).

Zpochybnění výsledků

Někteří vědci poukazují na nízkou úroveň promořenosti Dánska v době, kdy byl tento experiment prováděn. Současně skeptici poukazují na fakt, že správnost a důslednost v jejich nošení nebyla nijak kontrolována. Mimo jiné byl tento kodaňský výzkum kritizován za svou jednosměrnost, kdy bylo zkoumáno pouze nakažení daných osob. Relevantnější by, dle kritiků, výzkum byl v případě, kdy by zkoumal i vliv roušky při přenosu z nakažené osoby na nenakaženou.  

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Německý výzkum s opačným výsledkem

Institut ekonomie práce ve městě Bonn provedl vlastní výzkum, ze kterého vychází rouška jako vítěz. Dle německých výzkumníků může ochrana dýchacích cest snížit šíření onemocnění až o 40%. Ve stejném duchu se neslo prohlášení WHO, která se ovšem v jiných prohlášeních naopak hlásila na stranu Dánska. Účinnost roušek tak budí rozporuplné názory na všech frontách.