Nákaza virem HIV je v Číně na vzestupu, i když ve světě klesá

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V dnešní době, kdy svět spojují globální technologie, se i pro obyvatele Číny stalo mnohem více dostupnější si najít partnera přes virtuální komunikaci. To je určitě pokrok, ale ruku v ruce s tím jde i zvýšené riziko nákazy sexuálně přenosných chorob. A tím je bezesporu i HIV. A nejen mezi mladými, ale i mezi seniory. Když k tomu přidáme prakticky nulovou sexuální výchovu mladých lidí, není se čemu divit.

Srovnání počtu nakažených virem HIV

Když se podíváme na čísla nakažených, která uveřejňuje Čínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), tak za období 2007 – 2017 se počet nakažených virem HIV mezi obyvateli staršími 50 let zvýšil více než 11x. A to z 2565 v roce 2007 na 29860 v roce 2017. To je roční nárůst. Další skupinou, která je hodně riziková, jsou mladí lidé. Počty nově nakažených u věkové skupiny 10 – 15 let vzrostl meziročně z 881 v r. 2007 na 3388 v r. 2017. Může se zdát, že nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé. Pravda je však taková, že i mezi seniory přibývá nakažených.

Zdroj fotografie: Pixabay.con

Je to dáno tím, že se cítí osaměle, a moderní technologie jim umožňují snáze navazovat styky s opačným pohlavím. A jelikož jejich povědomí o nákaze virem HIV je nízké, tak i v této věkové skupině počty nakažených stoupají. Nejstarší nakažený muž je věku 93 let. I když byl ve věku 91 let negativní. Čínská národní zdravotní komise oznámila, že v r. 2019 se virem HIV nakazilo 131.000 lidí, zatímco  v roce 2007 pouze 33.000 lidí. Oproti tomu ve světě je trend opačný, a počty nakažených tam klesají. V USA to bylo v r. 2018 pouze 38.000 lidí. Za rok 2019 se na celém světě nakazilo 1,7 milionů lidí.

Sexuální výchova ve ve školách

Není to tak dávno, co se na základních školách doporučovalo žákům, aby si o pohlavních orgánech, rozmnožování, a sexuálních nemocech raději přečetli někde o samotě, protože osnovy taková témata zakazovala. Naštěstí je tato doba pryč, a hodiny sexuální výchovy jsou nyní do výuky zařazené. Mnoho mladých se tak snáze naučí jak komunikovat s opačným pohlavím v otázkách sexu, dozví se o nemocech, kterými se lze nakazit, a také o tom, kdy a jak mladí lidé sexuálně dospívají. Huang Haoije výkonný ředitel LGBT centra ve Wuchanu řekl, že ho úředník na vysoké škole upozornil, aby před studenty prvního ročníku, kteří byli ve věku 18-20 let nemluvil o kondomech, a nepopisovat sexuální akty.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Je zde nějaké pozitivum?

Ano jedno zde je. Ještě v 90.tých letech minulého století spustila čínská vláda kampaň mezi obyvateli venkova, aby darovali krev, pro firmy, jež z ní vyráběly plasmu. Firmy sice zaznamenaly zvýšený počet dárců, ale protože hygienické podmínky byly otřesné, při transfuzi a odběrech se virem nakazil milion lidí. To byla pro mnohé otřesná zkušenost. V poslední době se virem nakazili v převážné většině lidé při sexuálním styku. Takže nákaza při transfuzích, nebo dárcovství značně poklesla. Tím se zdá, že se Čína zařadila mezi „normální“ země.

Existuje cesta ke snížení rizika nákazy

Existuje, a je to cesta informovanosti, osvěty a vzdělávání. V době, kdy moderní technologie způsobily zvýšení počtu nakažených, je možné je využít pro předávání informací a osvěty tak, aby lidé od školního věku až po seniory věděli, co jim může způsobit náhodný a nechráněný sex, a současně jim pomáhali najít různá krizová centra v případě, že mají podezření, že se nakazili. Cesta vzdělávání je v tuto chvíli nejlepší cesta, jak otočit trend v počtu infikovaných, a už od mládí lidem poskytovat informace jak se chovat, až začnou sexuálně žít. Další cestou je výuka ve školách, kde se studenti dozvědí co nejvíce o biologii člověka, včetně možných rizik onemocnění pohlavními nemocemi.